• Skrátené vyučovanie 23.11.2018
     • Skrátené vyučovanie 23.11.2018

     • Milí rodičia!

      Dňa 23.11.2018, t.j. v piatok, bude skrátené vyučovanie z dôvodu opravy kúrenia v A-trakte školy. Vyučovanie končí 4.vyučovacou hodinou.

      ŠKD bude fungovať v bežnom režime do 17:30h.

    • Sviatok svätej Uršule
     • Sviatok svätej Uršule

     •      22.10.2018 sme v škole nemali vyučovanie, pretože sme oslavovali sviatok  patrónky našej školy - Sv. Uršule.

      Začali sme sv. omšou v kostole jezuitov. Školský spevácky zbor zaspieval  hymnu k sv. Uršuli a celým kostolom znel parádny spev nielen speváckeho zboru, ,školy, ale aj detí z materskej škôlky. 

      Na kázni sa náš kňaz Don Ondrej prihovoril deťom, aj s ich pomocou zdramatizoval krátky príbeh o sv. Uršuli.

      Po sv. prijímaní sme zasvätili našu školu Panne Márii a zverili sme sa pod jej ochranu.

      Touto svätou omšou sme slávnosť patrónky našej školy neukončili, pretože sme v škole pokračovali programom s názvom „Starší mladším“.

      Pre prvákov bolo pripravené divadielko triedou 5.B v uršulínskom kostole.

      Ďalšie ročníky mali vo svojich triedach pripravené aktivitk, pri ktorých sa starší žiaci zahrali na animátorov mladším žiakom.

      Mladší žiaci im na oplátku pripravili papierové „poďakovanie“ za prípravu a prácu.

       Sv. Uršuľa bola v tomto roku predstavená ako pútnička.

      „Putovala“ od pohanstva ku kresťanstvu, od známych chodníčkov ku dobrodružstvu, od pevniny na more, od strachu ku odvahe, od života na zemi ku oslávenému životu v nebi.

      Takto „putovali“ v rôznych aktivitách naši žiaci. Ich „putovanie“ si môžete pozrieť  vo fotogalérii.

      Fotogaléria

    • Riaditeľské voľno 21.novembra 2018
     • Riaditeľské voľno 21.novembra 2018

     • Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

      vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

      predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na

      základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných

      učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. 

       

      p o s k y t u j e

      z dôvodu testovania piatakov T - 5

      žiakom 6., 7. 8. a 9.ročníka

      ZŠ s MŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, BA

      riaditeľské voľno dňa 21.novembra 2018.

    • Prírodovedné workshopy
     • Prírodovedné workshopy

     • Tak to tu ešte nebolo:-)

      29.10. 2018 sa naša škola - II. stupeň "premenila" na výskumnícke pracovisko.

      Na 1. poschodí v trakte A sa konali workshopy z informatiky, chémie a matematiky.

      2. poschodie "vládlo" biológiou, geografiou, fyzikou.

      Žiaci sa mohli vystriedať pri logických úlohách z matematiky, v chemickom laboratóriu si mohli robiť malé pokusy..., v informatike sa učili hľadať informácie, ktoré následne spracovávali. Z biológie skladali papierovú kostru, skúšali svoje zmyslové orgány..., z fyziky sa zapojili do interaktívnej vedomostnej súťaže + p. učiteľ predvádzal pokusy z fyzikálnej praxe..., z geografie tiež interaktívne "cestovali" po celom svete.... . Všetky aktivity sa ani nedajú vypísať, ale určite sa zapísali do mysle našich žiakov.

      Len tak ďalej:-)

      FOTOALBUM

    • Slávnostné prijatie prvákov
     • Slávnostné prijatie prvákov

     • Slávnosť sa konala 22.októbra, v deň, keď celá škola oslavovala svoju patrónku sv. Uršuľu. Táto slávnosť sa konala prvýkrát v histórii našej školy.

      Sr. Jana Pavla Lalíková, triedna učiteľka 5.A sa so svojimi žiakmi pripravovala na deň D veľmi tvorivo. Nielenže vlastnoručne pripravovali slávnostnú bránu, cez ktorú mali prváčkovia jednotlivo prejsť, ale aj našu hornú telocvičňu premenili na milú sálu peknou výzdobou. 

      Na začiatku programu sme všetci zaspievali Hymnu k sv. Uršuli, potom sa prihovorila sr. Samuela Harmáčková - provinciálna predstavená sestier Uršulínok s video prezentáciou o reholi a uršulínskych školách vo svete. Aby to nemali naši najmenší jednoduché, museli sa zapojiť v troch vtipných súťažiach, ktoré pripravili piataci. Okrem detí sa v poslednej súťaži zapojili aj rodičia. 

      Po súťažiach, kde ukázali svoju šikovnosť sa predstavili krátkym programom, ktorý bol pokračovaním príjemnej a rodinnej atmosféry. 

      P. riaditeľka bola vyzvaná, aby verejne prehlásila, že deti sú schopné pokračovať v štúdiu na našej škole a po tomto prehlásení zložili naši prváci sľub.

      A až potom prišla slávnostná časť programu a to dekorovanie chlapcov a dievčat. Dievčence dostali modrú štólu so znakom Serviam a chlapci modrú kravatu. P. riaditeľka odovzdala pamätnú listinu na tento vzácny okamih každému osobitne.

      Posledný bod programu bol asi najmilší. Bolo to bohaté pohostenie a voľná zábava s rozhovormi.

      Fotogaléria

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 19. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaže sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Prvé miesto a postup do okresného kola získala Olívia Trnkova, žiačka 8.A triedy. Druhé miesto obsadila Simona Stahlová z 9.A triedy a na treťom mieste sa umiestnila Lívia Krajňáková z 8. A triedy. Víťazkám blahoželáme a Olívii držíme palce v okresnom kole súťaže.

    • Informácie ŠKD
     • Informácie ŠKD

     • Platby za ŠKD budú evidovať pani vychovávateľky. Z tohto dôvodu je potrebné im poslať doklad o zaplatení ŠKD - vytlačené potvrdenie. Týka sa to všetkých platieb, aj zrealizovaných, od septembra 2018.

    • Putovný pohár sv. Uršule
     • Putovný pohár sv. Uršule

     • 19.10. 2018 sa v našej škole konal turnaj s názvom Putovný pohár sv. Uršule. Je to už tradičná športová súťaž medzi žiakmi uršulínskych škôl na Slovensku. V tomto roku sa ku slovenským uršulínskym žiakom pridali chlapci a dievčatá z uršulínskej školy v Olomouci. Dievčatá sa zoznámili pri hre vybíjaná a chlapci si vyskúšali rýchlosť a tímovú hru vo florbale. Súťaže sa zúčastnili dve družstvá zo ZŠ s MŠ sv. A. Merici v Trnave, dve družstvá Gymnázia A. Merici v Trnave, dve družstvá Gymnázia sv. Uršule v Bratislave, dve družstvá zo ZŠ sv. Voršily Olomouc a jedno družstvo zo ZŠ s MŠ sv. Uršule v Bratislave.

      Oba poháre a zlaté medaily "odcestovali" do Trnavy na ZŠ s MŠ sv. Angely Merici.

      Naši chlapci si odniesli bronzové medaily za hru vo florbale. 

      Viac info vám "povie" fotoalbum.

      Fotogaléria

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Svetová katolícka nadácia Kirche in Not každoročne vyzýva k účasti na celosvetovej akcii „Milión detí sa modlí ruženec“. Na celom svete sa v nedeľu 18. októbra o 9.00 hod. spojilo milión detí všetkých vekových kategórií

      v modlitbe ruženca. Ako oznámila nemecká nadácia, tento rok bude úmyslom modlitby: „Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete“. 

      Naša škola bola poctená tým, že modlitbu ruženca sa naši žiaci modlili v priamom prenose TV LUX. Okrem týchto žiakov sme sa modlili v školskej kaplnke, v triedach a tak sme sa spojili s celým svetom a dôverujeme myšlienke sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

      Fotoalbum