• Uršulínsky ples
     • Uršulínsky ples

     • Milí rodičia!

      Pozývame Vás na Uršulínsky ples, ktorý sa uskutoční 16.2.2019 v budove ZŠ.

      Lístky sa budú predávať 14.12. a 19.12.2018 od 13:00 h. do 15:30 h. na vrátnici školy u p. Bučka. Počet lístkov je obmedzený. Lístky si môžu zakúpiť len rodičia žiakov a detí ZŠ s MŠ sv. Uršule.

      Viac informácií sa dozviete na plagáte.

    • Školské kolo PYTAGORIÁDY
     • Školské kolo PYTAGORIÁDY

     • Do školského kola PYTAGORIÁDY sa 12. a 13. decembra 2018 zapojilo 100 žiakov 3. až 8. ročníka. Riešili 15 úloh, pričom úspešnými riešiteľmi sú žiaci, ktorí mali správne vyriešených aspoň 10 príkladov. Žiakom postupujúcim do okresného kola želáme veľa úspechov pri reprezentácii školy.

      Uspesni_riesitelia_skolskeho_kola_PYTAGORIaDY.docx
    • Sviatok sv. Mikuláša
     • Sviatok sv. Mikuláša

     • Dňa 6.decembra 2018 sa slávil deň sv. Mikuláša.

      Mikuláša sprevádzali dvaja anjeli (žiačky 9.A) a navštevovali triedy 1. a 2.stupňa. Mikuláš neobišiel ani riaditeľňu a zborovňu. Návšteve Mikuláša sa potešili aj škôlkari a naše pani kuchárky. Každý dostal od anjelikov sladký darček. Dobrú náladu, ktorá vládla v našej škole 6.12. si môžete pozrieť vo fotogalérii.

       

      Žiaci 9.A

    • Posvätenie adventných vencov
     • Posvätenie adventných vencov

     • V piatok, 30.novembra 2018, po rannej svätej omši nám don Ondrej posvätil adventné vence, ktoré budeme mať počas celého adventu vo svojich triedach.

      Každá trieda si s pomocou rodičov pripravila svoj adventný veniec, pri ktorom  sa budeme modliť, aby sme si pripravili naše srdcia na príchod Pána Ježiša. Sviece, ktoré budeme postupne zapaľovať nám pomôžu si uvedomiť Božiu prítomnosť a zároveň aj čas, ktorý nám do Vianoc ostáva.

    • Advent
     • Advent

     • Z príležitosti blížiaceho sa Adventu žiaci 3.A triedy na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy v spolupráci s p. Majorošovou  pripravovali adventný veniec, ktorý bol posvätený na rannej sv. omši v piatok 30. novembra v školskej kaplnke. Takisto si každý žiak vyskúšal pripraviť si vianočnú ikebanu. Tieto chvíle prežili radostne a tešili sa z vlastného výrobku.

      Fotoalbum

    • Koncert Mici a Mňau
     • Koncert Mici a Mňau

     • Dnes, 21.novembra 2018, je Európsky deň cystickej fibrózy. Z tejto príležitosti sme mali v škole vzácnu návštevu, Mici a Mňau, ktoré spravili pre žiakov 1.-3.ročníka koncert. Počas neho nám prestavili ako sa prejavuje táto choroba, ale tiež sme hádali hádanky o dopravných prostriedkoch, planétach vo vesmíre a naučili sa niečo o zvieratách na safari.

      Deťom sa koncert páčil. Niečo málo z atmosféry, ktorá na ňom bola si môžete pozrieť TU.

    • Pozerajte našimi očami
     • Pozerajte našimi očami

     • 7.novembra 2018, v stredu, sa v našej telocvični uskutočnil deň so slepými. Do školy prišli 2 slepí a 2 vidiaci a prišiel aj pes Luky, ktorý sprevádzal  nevidiacich. Nevidiaci nám vysvetľovali ich rôzne prístroje, ktoré používajú. Potom nám ukazovali čo nesmieme robiť keď slepý potrebuje pomoc. Deťom sa program páčil.

      Saška Tokošová, 4.B

    • Sviatok svätej Uršule
     • Sviatok svätej Uršule

     •      22.10.2018 sme v škole nemali vyučovanie, pretože sme oslavovali sviatok  patrónky našej školy - Sv. Uršule.

      Začali sme sv. omšou v kostole jezuitov. Školský spevácky zbor zaspieval  hymnu k sv. Uršuli a celým kostolom znel parádny spev nielen speváckeho zboru, ,školy, ale aj detí z materskej škôlky. 

      Na kázni sa náš kňaz Don Ondrej prihovoril deťom, aj s ich pomocou zdramatizoval krátky príbeh o sv. Uršuli.

      Po sv. prijímaní sme zasvätili našu školu Panne Márii a zverili sme sa pod jej ochranu.

      Touto svätou omšou sme slávnosť patrónky našej školy neukončili, pretože sme v škole pokračovali programom s názvom „Starší mladším“.

      Pre prvákov bolo pripravené divadielko triedou 5.B v uršulínskom kostole.

      Ďalšie ročníky mali vo svojich triedach pripravené aktivitk, pri ktorých sa starší žiaci zahrali na animátorov mladším žiakom.

      Mladší žiaci im na oplátku pripravili papierové „poďakovanie“ za prípravu a prácu.

       Sv. Uršuľa bola v tomto roku predstavená ako pútnička.

      „Putovala“ od pohanstva ku kresťanstvu, od známych chodníčkov ku dobrodružstvu, od pevniny na more, od strachu ku odvahe, od života na zemi ku oslávenému životu v nebi.

      Takto „putovali“ v rôznych aktivitách naši žiaci. Ich „putovanie“ si môžete pozrieť  vo fotogalérii.

      Fotogaléria

    • Prírodovedné workshopy
     • Prírodovedné workshopy

     • Tak to tu ešte nebolo:-)

      29.10. 2018 sa naša škola - II. stupeň "premenila" na výskumnícke pracovisko.

      Na 1. poschodí v trakte A sa konali workshopy z informatiky, chémie a matematiky.

      2. poschodie "vládlo" biológiou, geografiou, fyzikou.

      Žiaci sa mohli vystriedať pri logických úlohách z matematiky, v chemickom laboratóriu si mohli robiť malé pokusy..., v informatike sa učili hľadať informácie, ktoré následne spracovávali. Z biológie skladali papierovú kostru, skúšali svoje zmyslové orgány..., z fyziky sa zapojili do interaktívnej vedomostnej súťaže + p. učiteľ predvádzal pokusy z fyzikálnej praxe..., z geografie tiež interaktívne "cestovali" po celom svete.... . Všetky aktivity sa ani nedajú vypísať, ale určite sa zapísali do mysle našich žiakov.

      Len tak ďalej:-)

      FOTOALBUM