• Učitelia

  • Konzultačné hodiny učiteľov po osobnej dohode:

   Pondelok: 14:15 - 15:30 h.

   Okrem dní kedy sú porady.

   • Mgr. Veronika Balážová
   • Mgr. Veronika BalážováUčiteľveronika.balazova@zsmsursule.sk
   • PaedDr. Mária Bálintová
   • PaedDr. Mária BálintováVychovávateľmaria.balintova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Michaela Bereková
   • Mgr. Michaela BerekováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
    michaela.berekova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Eva Berkyová
   • Mgr. Eva BerkyováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.A
    eva.berkyova@zsmsursule.sk
   • Lenka Čebrová
   • Lenka ČebrováVychovávateľlenka.cebrova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Marta Gašparíková, PhD.
   • Mgr. Marta Gašparíková, PhD.Školský psychológmarta.gasparikova@zsmsursule.sk
   • Martina Gašparová
   • Martina GašparováUčiteľ
   • Mgr. Ľubica Hricová
   • Mgr. Ľubica HricováUčiteľlubica.hricova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Zdena Huťová
   • Mgr. Zdena HuťováVychovávateľzdenka.hutova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Tatiana Ivicová
   • Mgr. Tatiana IvicováZástupcazastupkyna-zs@zsmsursule.sk
  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová: zastupkyna-zs@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804