• 21. - 27. máj

  Trieda:
  Typ:
  • Pon21. 05.
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Napísať báseň, ako pokračovanie k básni na str. 108 - Niekde v Austrálii
  • 4.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Ohybné slovné druhy
  • 7.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítaj príklady 74, 75, 77, 83
   https://cloud2.edupage.org/cloud/percenta.pdf?z%3A6hZRkoB9qLbweclWiPPV2mm3zzqNhDtRcO6crhWwGgUsVZTCWF1gNtAkM%2B%2BRPMHu
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Nepriama reč v oznamovacích a rozkazovacích vetách. Posun časov. Učivo zo strán 68-71. PZ str. 54-57
  • Uto22. 05.
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Prečítať str. 52
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč. 72/1 - vybrať si 1 zo žánrov a napísať o konkrétnom filme/programe krátku informáciu (najmenej 5 viet)
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   PZ 56/3 - vypracovať.
   Vedieť použiť tell a say.
  • Str23. 05.
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Projekt
   Rímskokatolícke náboženstvo
   :
   Projekt Facing the Giants - Vzoprieť sa Obrom
  • Štv24. 05.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Pia25. 05.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová: zastupkyna-zs@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804