• 19. - 25. november

  Trieda:
  Typ:
  • Pon19. 11.
  • 2.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 13, nájsť rozdiely, opakovať slovíčka: robot, bike, ....
  • 3.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať slovíčka
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   uč. 83/ 1 a 3 dokončiť
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   47/3
  • 3.B 3.B
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Jednotné a množné číslo (It is / They are). Slovíčka: veci v škole.
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť otázky z fotokópie cv. I, naučiť sa naspamäť krátke dialógy z Troll tales 66, obrázok 1 a 2.
  • 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 16/1, 2
  • 7.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa na skúšanie: uč. 23/4,5 , PZ 17/3.
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Projekt
   Rímskokatolícke náboženstvo
   :
   Projekt Mojžiš
  • 9.A 9.A
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Vyjadrenie budúcnosti. Loď Slobody. Uč. str. 20-21
  • Uto20. 11.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Geometrické tvary
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítať - šlabikár str. 59
  • 1.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč. 19 naučiť frázy: Let´s share... atď., opakovať slovíčka
  • 1.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč. 19 naučiť frázy: Let´s share... atď., opakovať slovíčka
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Rozlišovacie znamienka v rôznych úlohách
  • 2.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Preložiť vety 5 , PZ 13/8 a napísať rozdiel
  • 4.A 4.A
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Sloveso can. PZ 57/4.
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 56/1,2
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Sloveso to be. Privlastňovacie zámená a príd. mená. Krajiny. Rodina.
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Sloveso to be. Privlastňovacie zámená a príd. mená. Krajiny. Rodina.
  • 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Rímskokatolícke náboženstvo
   :
   Projekt: Vedci a viera, vybraný žiak
  • 6.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Rímskokatolícke náboženstvo
   :
   Projekty - vybrané žiačky, téma "Vedci a viera"
  • 7.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 15/5 - aj naučiť sa.
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   16/2
  • 9.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 18/3
  • 9.A 9.A
   ·
   Veľká písomka
   Fyzika
   :
   Elektrický prúd, elektrostatika, magnetizmus, výkon, príkon
  • Str21. 11.
  • 1.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovanie slovíčiek
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zbierka úloh dokončiť str. 20
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 23/3.,4.
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prečítať si poznámky o slovesách zmyslového vnímania.
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Str. 65
  • 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 17/3,4
  • 6.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 16/1,2
  • Štv22. 11.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť str. 20 - zb. úloh
  • 2.B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prepísať vety
  • 2.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať písanie slovíčiek U2, preložiť vety: Lampa je v skrinke., Počítač je na TV. Bicykel je na posteli.
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 23/7
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Str. 67
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať dve, tri vety ´čo robím v záhrade´, naučiť slovnú zásobu.
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 17/6
  • Pia23. 11.
  • 1.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť zámená môj - my, tvoj - your, v spojení so slovíčkami.
  • 2.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prepísať vety
  • 2.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať písanie slovíčiek U2, preložiť vety: Lampa je v skrinke., Počítač je na TV. Bicykel je na posteli.
  • 3.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Učebnica 22-2, 23-3, PZ 17- 3,4,5,6