• DUCHOVNÁ ADOPCIA SESTIER URŠULÍNOK- október mesiac úcty k starším
     • DUCHOVNÁ ADOPCIA SESTIER URŠULÍNOK- október mesiac úcty k starším

     • Október je bohatý mesiac na rôzne aktivity, spomienky...

      V októbri sa modlíme ruženec, no v októbri si pripomíname našich starších. Sú dôležití. Bez nich by nebolo dneška. Na to by sme nemali zabúdať.

      "My, deti na 1.stupni ZŠ, nechceme zabudnúť  a chceme si viac uctiť a spoznať sestry uršulínky, ktoré už majú pokročilý vek."

      Aspoň v októbri si ich deti v 1.-4.ročníku  DUCHOVNE ADOPTUJÚ. Denne sa za ne modlia, ďakujú za všetko, čo v namáhavom živote museli zvládnuť. Prosia, aby mali požehnaný každý deň a dokázali v ňom prekonať všetko, čo im prinesie: aj bolesť – aj radosť.

      Deti 1.-4.roč. ZŠ s MŠ sv. Uršule sú s nimi a majú ich vo svojich srdciach...

      Fotoalbum

    • Pozvánka na piatkové sv.omše
     • Pozvánka na piatkové sv.omše

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia,

      pozývame vás na "každopiatkové" sv. omše o 7.10 hod. do školskej kaplnky. Je to čas, kde sa spolu modlíme-chválime a prosíme Pána za naše rodiny, triedy, priateľstvá.

      Tešíme sa, že sa pripojíte k nám.

      Fotoalbum

       

    • Zapájame sa do zbierky Boj proti hladu
     • Zapájame sa do zbierky Boj proti hladu

     • Od 1.10.2018 sa zapájame do 12. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky 
      Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku.

      Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
      Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

      Čistý výnos 11. ročníka zbierky, do ktorej sa zapojila aj naša škola minulý rok, predstavuje čiastku 232 337, 58 €. ĎAKUJEME!

       Pomôcť opäť môžete:

      • modlitbou
      • kúpou medovníkového srdiečka na vrátnici našej školy
      • od 1.6.2018 do 28.2.2019 spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)
      • finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026 BIC: POBNSKBA)
       (Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!) 

      Modlitba sprevádzajúca zbierku „Boj proti hladu“:

      „Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna. Amen. Otče náš..."

    • Noc výskumníkov
     • Noc výskumníkov

     •       Dňa 28.9.2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili festivalu v Starej tržnici pod názvom Noc výskumníkov.

           Obsahom podujatia boli rôzne interaktívne prezentácie výskumníkov a inovátorov z rôznych oblastí a to formou vedeckých stánkov, zaujímavých prednášok, kreatívnych workshopov, diskusií...

           Festival žiakov veľmi zaujal a okrem vedomostí si odniesli domov aj rôzne darčeky, ktoré vyhrali v rôznych súťažiach.

        Tešíme sa, že túto  akciu budeme môcť absolvovať aj na budúci školský rok.

       

    • Ochrana života a zdravia 1.stupeň
     • Ochrana života a zdravia 1.stupeň

     • Dňa 19.9. 2018 žiaci 1.stupňa absolvovali deň venovaný ochrane života a zdravia. Príjemné a zábavné popoludnie plné zážitkov spríjemnilo aj slnečné počasie. Boli sme veľmi spokojní a tešíme sa opäť o rok.

      Fotoalbum

    • Návšteva mestskej knižnice
     • Návšteva mestskej knižnice

     •  

      V stredu 13.9.2018 sme počas hodiny slovenského jazyka a literatúry navštívili mestskú knižnicu, oddelenie kníh pre deti a mládež. Tu nás sprevádzala pani knihovníčka, ktorá nám vysvetlila, ako to v knižnici funguje. Ukázala nám, ako sa vybavuje preukaz do knižnice, ako sú usporiadané knihy podľa autorov a podľa žánrov. Ukázala nám detskú časť a časť pre staršie deti. Rozprávala nám o detských knihách a o románoch. Našli sme tam knihy ako napríklad Ako sa robí minecraft, Denník odvážneho bojka alebo knihy od Roalda Dahla. Ešte sa nám páčilo, že sa tu dajú požičiavať aj hry, dá sa tu hrať na počítačoch.Poniektorí z nás si vypýtali prihlášku a rozhodli sa, že sa sem prihlásia. V knižnici bolo super a radi sem prídeme aj nabudúce.

                                                        Žiaci 5. A triedy

      Fotoalbum

    • Exkurzia v Modre
     • Exkurzia v Modre

     •         Dňa 11.septembra sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili školskej exkurzie do Modry. Navštívili modranský cintorín, na ktorom sú pochované viaceré významné osobnosti. Cintorínom ich sprevádzala pani sprievodkyňa, ktorá oboznámila žiakov s týmito významnými osobnosťami. Je tu pochovaný napríklad Ján Farkaš, vynálezca viney. Alebo sestričky uršulínky, Samuel Zoch, Ľudovít štúr, jeho sestra Karolína a mnohí iní významní ľudia. 

            Ďalšou  zastávkou bolo Múzeum Ľudovíta Štúra. Tu sa žiaci  dozvedeli mnoho o jeho živote a aj o tom, prečo a ako zomrel. Videli izbu, v ktorej strávil posledné  dni svojho života. Žiaci dostali brožúrku, do ktorej si počas prednášky písali dôležite informácie o Štúrovom živote. 

          Exkurzia bola veľmi zaujímavá, žiaci sa mnoho naučili.

         Na záver exkurzie si dali tradičnú modranskú zmrzlinu.

                                                          Žiaci 9. A triedy      

      Fotoalbum                                

           

    • Výstava na Bratislavskom hrade
     • Výstava na Bratislavskom hrade

     • Dňa 7. 9. 2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili výstavy venovanej tematike prvej Československej republiky. Žiaci tam mohli vidieť zariadenie školy, domácnosti, či zubárske kreslo. Oboznámili sa aj s tým, ako vyzerala pionierska rovnošata. Žiakov veľmi upútalo aj to, ako vyzerala stará Bratislava, aká bola jej vtedajšia architektúra. Zaujali ich aj plagáta vyvesené  na námestiach počas druhej svetovej vojny, ktoré mali možnosť počas tejto prehliadky vidieť. Žiakom sa táto výstava veľmi páčila a obohatila ich o nové poznanie našich dejín.

       

       

       

    • Obnova priestorov školy
     • Obnova priestorov školy

     • Počas prázdnin sa pokračovalo v obnove priestorov školy a zároveň sa vybudovala nová trieda materskej školy.

      V júli bola na steny popri schodisku od vrátnice po prvé poschodie namaľovaná rieka, po ktorej sa plavila patrónka našej školy, sv. Uršuľa so svojimi spoločníčkami. Koncom augusta do výklenku pribudol obraz sv. Uršule. Obe maľby sú dielom maliara Juraja Martišku.

      Počas letných mesiacov boli vymaľované obe prvácke triedy. Na chodby pribudli prvákom nové skrinky a do tried dostali nový nábytok, lavice a stoličky.

      Od začiatku júna až do konca augusta prebiehalo budovanie a zariaďovanie nových priestorov MŠ pre triedu Nezábudiek.

      V obnove priestorov školy sa plánuje pokračovať aj v novom školskom roku.