• Sviatok všetkých svätých
     • Sviatok všetkých svätých

     • Milí žiaci!

      Pozývame všetky deti 1.stupňa na oslavu sviatku všetkých svätých.

      Oslava sa uskutoční 3.novembra 2017 o 14:00 h.

      telocvični ZŠ s MŠ sv. Uršule.

      Už teraz môžete premýšľať za ktorého svätého sa preoblečiete.

      Zároveň si nezabudnite o ňom aj niečo zistiť.

      Na všetkých Vás sa už veľmi tešíme!

    • Majstrovstvá v rapid šachu - obvodné kolo
     • Majstrovstvá v rapid šachu - obvodné kolo

     • Dňa 25.10.2017 sa uskutočnili Majstrovstvá obvodu Bratislava 1 v rapid šachu. CVČ na Štefánikovej ulici privítalo rekordný počet 36 šachistov zo staromestských základných škôl a osemročných gymnázií. Našu školu reprezentoval žiak 5.A triedy Peter Samuel Zverka.

      V turnaji si svojou hrou vybojoval pekné 2. miesto a postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 30.novembra 2017.

       Výsledková listina

      Majstrovstvá v rapid šachu - obvodné kolo - Obrázok 1

       

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • 30.októbra 2017 začínajú JESENNÉ PRÁZDNINY!

      Posledný deň vyučovania pred prázdninami je piatok 27.októbra 2017.

      Jesenné prázdniny trvajú od 30.10. do 31.10. 2017.

      Začiatok vyučovania po prázdninách je vo štvrtok 2.novembra 2017.

      Všetkým žiakom a ich rodinám prajeme požehnaný čas prázdnin!

    • Päť dní odvahy so sv. Uršuľou
     • Päť dní odvahy so sv. Uršuľou

     • V pondelok 23.10. budeme oslavovať sviatok našej patrónky sv. Uršule. Sv. Uršuľa je svätica, panna a mučenica, ktorá žila pravdepodobne v 4. storočí. Jej život je známy skôr z legiend. Podľa jednej z nich bola dcérou bližšie neznámeho anglického kráľa, ktorá bola zasnúbená s kresťanským šľachticom (jeho meno malo byť Aetherius). Princ sa mal stať pánom rozsiahleho územia, kde plánoval založiť novú vlasť. Uršuľa s nevestami vojakov ho mali nasledovať. Plavidlo so ženami sa dostalo do búrky, ktorá ho vohnala do ústia rieky Rýn až ku Kolínu. Ten bol obsadený v tom čase Hunmi, ktorí výpravu prepadli, dievčatá týrali a povraždili. Uršuľu pred smrťou zachránil iba záujem hunského kráľa, ktorý sa s krásnou ženou chcel oženiť. Uršuľa však odmietla, za čo bola usmrtená šípom. V tejto legende vystupuje počet panien, ktoré Uršuľu sprevádzali a zahynuli, od čísla jedenásť k neuveriteľným jedenásťtisíc.

      Výraznou vlastnosťou sv. Uršule bola ODVAHA. Preto sa tento týždeň vždy na začiatku prvej hodiny zamýšľame na tému odvaha. Odvahu potrebujeme nielen pri nezvyklých hrdinských činoch, ale aj v bežnom živote, keď sa musíme správne rozhodnúť, uveriť, dôverovať, povedať pravdu alebo milovať.

    • Filmové projekcie Človek v ohrození
     • Filmové projekcie Človek v ohrození

     • Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa tretiaci a štvrtáci našej školy zúčastnili v Univerzitnej knižnici podujatia  Človek v ohrození. Žiaci pozorne sledovali dva filmy. V prvom filme Kimaru a kura cez príbeh desaťročného chlapca z Nairobi sa zamysleli nad neľahkým životom afrického rovesníka, ktorý nemôže chodiť do školy, pretože nemá na školné. Rozhodne sa zarobiť si na školu predajom vajec.

      V druhom českom filme Betka a múdre hlavičky dvanásťročná Betka prichádza do domu dôchodcov za osamelými ľuďmi, ktorých aktívne zapája do rôznych hier, aktivít, divadelného predstavenia. Betka s Eliškou každý utorok pravidelne pripravujú pre seniorov stretnutia Klubu múdrych hlavičiek. Žiaci po každom filme odpovedali na otázky. Uvedomili si, že každé dieťa má právo na dôstojné životné podmienky a dnešná doba vyžaduje medzigeneračnú spoluprácu.

    • Smelý zajko - divadelné predstavenie v angličtine
     • Smelý zajko - divadelné predstavenie v angličtine

     • Vedeli ste, že "Smelý zajko", hrdina J. C. Hronského, sa nazýva aj "Bold Rabbit"? A že radu jeho múdreho otca zajka "Nikdy nechoď ľudskými cestami" sa zajko naučil povedať aj po anglicky a sám pre seba si túto radu často opakoval "Never take the ways that people take"? 
      To, že zajko neposlúchol, odviezol sa na "aeroplane", spadol do hniezda čiernej vrany "crow", stratil všetky mamkine koláče "cakes", stretol veľkú medvedicu "mother bear", že mu krajčír "tailor" Nitka ušil krásny oblek, že zajko kúpil veľké kapustové pole "a big cabbage field" a ešte mnoho iných dobrodružstiev sme sa spolu so žiakmi 5.A triedy dozvedeli na divadelnom predstavení v Zrkadlovom háji. Už teraz sa tešíme sa na ďaľšie milé predstavenie.
    • Privítanie prvákov v mestskej knižnici 28.9.2017
     • Privítanie prvákov v mestskej knižnici 28.9.2017

     • Naši prváci sa vo štvrtok, 28. septembra 2017, zúčastnili zaujímavej akcie v Mestskej knižnici na Kapucínskej 3. Úsek literatúry pre čitateľov od 6 rokov pre nich pripravil čítanie z knihy Kristy Bendovej  Opice z našej police. Kniha je plná humoru, zábavy a príbehov zo života detí. Zaujímavo, pútavo a vtipne im z nej čítal herec  Martin Vanek. Veríme, že deťom toto podujatie prinieslo nielen zábavu a umelecký zážitok, ale aj chuť pustiť sa do čítania kníh. Ďakujeme.

      FOTOGALÉRIA

    • Ochrana života a zdravia
     • Ochrana života a zdravia

     • V utorok  26.9. sme sa neučili. Celá škola – 1. aj 2. stupeň – sme prežili deň v prírode.

      Mladší žiaci išli do Sadu Janka Kráľa v Petržalke. Pani učiteľky triedne tu pre nich pripravili rôzne aktivity.

      Starší žiaci sa dočkali zmeny. Prvýkrát sme dnes mali praktickú časť ochrany života a zdravia na Kolibe na lúke pri bobovej dráhe. Na stanovištiach bolo treba riešiť úlohy súvisiace s poskytovaním prvej pomoci, orientáciou v teréne, príp. s riešením mimoriadnych situácií. Jedno stanovište bolo venované cudzím jazykom, pretože na dnešný deň pripadol aj Európsky deň jazykov.

      Počasie nám dalo trochu zabrať, a tak sme sa potom všetci išli zohriať pri čaji do bufetu. Počasie dalo zabrať nám, my sme zase dali zabrať hojdačkám a kolotoču pri bufete.

      Celkovo možno hodnotiť dnešný deň ako veľmi úspešný.  

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Korene Európskeho dňa jazykov siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

      Aktivity k Európskemu dňu jazykov majú aj v našej škole niekoľkoročnú tradíciu. Tento rok pripadol 26.9. na deň, keď sa konala praktická časť Ochrany života a zdravia. Preto sme aktivity k tomuto dňu začlenili do tohto podujatia.

      Na jednom zo stanovíšť sme riešili jazykové úlohy z angličtiny i nemčiny. Jedna z úloh mala všeobecný charakter. Z predložených siedmich úryvkov  bolo treba určiť, ktorý úryvok je v ktorom jazyku. Ukázalo sa, že dokážeme identifikovať aj také jazyky ako sú taliančina, poľština či dokonca aj latinčina.

      Dôležitosť ovládať viacero cudzích jazykov si chceme pripomínať aj častejšie.

    • Moja trieda - moja partia. Orientačné dni pre piatakov.
     • Moja trieda - moja partia. Orientačné dni pre piatakov.

     • Moja trieda, moja partia! Sám sebe priateľom a radcom. Toto je názov orientačných dní, na ktorých sa zúčastnili žiaci 5. A triedy v tretí septembrový týždeň. Dni plné zaujímavých aktivít, vďaka ktorým žiaci spoznávali seba samých a tiež svojich spolužiakov. Mali možnosť hovoriť o svojich túžbach, presvedčení. Vďaka skupinovým hrám mohli vidieť, aké potrebné je dodržiavať pravidlá a zažiť tak radosť a nadšenie so spoločne dosiahnutého víťazstva. Tiež sa učili prijať druhých – slabších, pomalších, a hoci nezvíťazili, zažívali radosť so spoločne prežitých chvíľ. A ako sami hovoria, toto nadšenie sa im podarilo preniesť aj do školských lavíc.