• Spevácka súťaž Slávik Slovenska - šk. kolo
     • Spevácka súťaž Slávik Slovenska - šk. kolo

     • Vo štvrtok 20. apríla 2017 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik. O skvelú interpretáciu slovenských ľudových piesní a vynikajúci umelecký zážitok sa postarali žiaci 1.-7. ročníka, ktorí boli rozdelení do troch kategórií.

      Porota v zložení mgr. Terézie Vodislavskej, PaedDr. Melánie Šulákovej a Mgr. Zdenky Huťovej rozhodla nasledovne:

       

      I.kategória (1. – 3.ročník):

      1.miesto: Filip Paučo (3.B)

      2.miesto: Tobiáš Bajtay (3.A)

      3.miesto: Nela Jakubíková, Katka Dyttertová (2.A)

       

      II. kategória (4. – 6.ročník):

      1.miesto: Ondrej Dyttert (5.A)

      2.miesto: Sabina Drábová (5.A)

      3.miesto: Ráchel Čižiková (4.B)

       

      III. kategória (7. – 9.ročník):

      3.miesto: Frederik Hudáč (7.A)

       

      Srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia pri reprezentovaní školy v okresnom kole. Vidíme sa o rok!

    • Krížová cesta v Marianke
     • Krížová cesta v Marianke

     • V posledný deň vyučovania pred Veľkonočnými sviatkami, dňa 12.apríla 2017 sa žiaci I. stupňa zúčastnili krížovej cesty v Marianke.

      Prípravu na krížovú cestu začali žiaci už v škole deň vopred. Každá trieda si spísala svoje ťažkosti a smútky na papieriky, ktoré vložili do obálky. Obálky zo všetkých tried sa neskôr prilepili na kríž, ktorý sa niesol počas celej krížovej cesty. Boli symbolom toho, že aj Pán Ježiš za nás trpel a On nám môže pomôcť v našich ťažkostiach. Kríž niesli zástupcovia triedy. Okrem nosenia kríža sa žiaci aktívne zapájali aj svojím spevom a čítaním zamyslení k jednotlivým zastaveniam, ktoré pripravila sestra Lucia.

      Po skončení krížovej cesty a návrate do školy sa obálky aj s ich obsahom spálili. To, čo bolo napísané na papierikoch ostalo tajomstvom, o ktorom vie len Pán Ježiš.

      FOTOALBUM

       

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • 13.apríla 2017 začínajú VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY!

      Posledný deň vyučovania pred prázdninami je streda 12.apríla 2017.

      Veľkonočné prázdniny trvajú od 13.4.2017 do 18.4.2017.

      Začiatok vyučovania po prázdninách je v stredu 19.apríla 2017.

      Všetkým žiakom a ich rodinám prajeme požehnané sviatky!