• Testovanie 9

   • V školskom roku 2018/2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 – 2019 dňa 3.apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

    Náhradný termín konania Testovania 9 - 2018 sa uskutoční dňa 16.-17.apríla 2019 (utorok, streda).
    Interaktívne testy ako pomoc v príprave na celoslovenské testovanie nájdete na

    http://portal.edupage.org/premium/shop.php?prod=testovanie9&akcia=info