• Učitelia

  • Konzultačné hodiny učiteľov po osobnej dohode:

   Pondelok: 14:15 - 15:30 h.

   Okrem dní kedy sú porady.

   • Mgr. Veronika Balážová
   • Mgr. Veronika BalážováUčiteľveronika.balazova@zsmsursule.sk
   • PaedDr. Mária Bálintová
   • PaedDr. Mária BálintováVychovávateľmaria.balintova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Michaela Bereková
   • Mgr. Michaela BerekováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
    michaela.berekova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Eva Berkyová
   • Mgr. Eva BerkyováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.A
    eva.berkyova@zsmsursule.sk
   • Lenka Čebrová
   • Lenka ČebrováVychovávateľlenka.cebrova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Marta Gašparíková, PhD.
   • Mgr. Marta Gašparíková, PhD.Školský psychológmarta.gasparikova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Ľubica Hricová
   • Mgr. Ľubica HricováUčiteľlubica.hricova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Zdena Huťová
   • Mgr. Zdena HuťováVychovávateľzdenka.hutova@zsmsursule.sk
   • Mgr. Tatiana Ivicová
   • Mgr. Tatiana IvicováZástupcazastupkyna-zs@zsmsursule.sk
   • Mgr. Andrea Krajňáková
   • Mgr. Andrea KrajňákováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.A
    andrea.krajnakova@zsmsursule.sk