• 14. - 20. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon14. 01.
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Rímskokatolícke náboženstvo
   :
   Napísať dátum krstu do pracovného zošita
  • 2.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Učeb. str. 34/1, prepísať text o Nessie a Yeti.
  • 2.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 17 - prepísať povely, naučiť. Uč odpísať text o Nessie.
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dú - fotokópia, obrázok cv. 1, napísať vety v priebehovom čase, použiť slovesá CARRY, WEAR, WRITE, READ
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Prac. z. č. 2 57/4,5
  • 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč 32/3 - urobiť otázky, 33/6
  • 7.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč. str. 36, odpovedať na otázky celou vetou. Vedieť odpovedať aj bez zošita.
  • Uto15. 01.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Urobiť číselnú os do 20.
  • 1.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   U5 naučiť nové slovíčka
  • 2.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Učeb. str34/1 prečítať a prepísať do zošita, opakovať slovíčka
  • 2.B
   ·
   domáca úloha
   Rímskokatolícke náboženstvo
   :
   pracovný zošit str. 24
  • 2.B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   UČ str.34-1 prečítať
  • 3.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať 6viet
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   dokončiť PZ 61
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 34/5 35/8
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Str. 15
  • 4.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Fotokópia cv. 2 - prítomný priebehový čas
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 14. jan 2019
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zopakovať príklady zo zošita
  • 6.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč 32/3 - urobiť otázky, 33/6
  • 7.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč. str. 36, odpovedať na otázky celou vetou. Vedieť odpovedať aj bez zošita.. Vedieť cvičenie z PZ 27/4.
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Biológia
   :
   Písomka oporná a pohybová sústava, odovzdat praktické cvičenie
  • 9.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať 6 viet o kvíze "Are you a survivor" a naučiť sa o ňom hovoriť
  • Str16. 01.
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 64/2 - napísať do zošita 4 otázky + odpovede
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Str. 16
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč. 38/4
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Okóduj telesá- nádi wordordový dokument s názvom Telesa
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   Polročná písomná práca - nový termín
  • 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč 33/8c, odpovedať písomne na false statements - tj. opraviť ich.
  • 6.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč 33/8c, odpovedať písomne na false statements - tj. opraviť ich.
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Biológia
   :
   Písomka opakovanie: kniha str 20- 25
  • Štv17. 01.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Urobiť karticky od 0 - 20
  • 2.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Jedenkrát prepis slovíčiek z fotokópie, NAUCIŤ.
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   dokončiť PZ str. 38
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Mechanika - teória (mechanika, rozdelenie, trajektória, dráha, RPP, rýchlosť, príklady- premeny + výpočet s, v, t)
  • Pia18. 01.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítať str. 9 - šlabikár
  • 1.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   U5 naučiť nové slovíčka
  • 1.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť nové slovíčka: igloo, jar, kangaroo, insect, jam, kite. Opakovať ostatné slovíčka.
  • 2.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   UČ 37/5 slov prepísať, PZ 20/1
  • 2.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Jedenkrát prepis slovíčiek z fotokópie, NAUCIŤ.
  • 3.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovať slovíčka
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   33/3
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Polročná previerka zo SJL
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 27/4 - vypracovať
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Naučiť sa vlastnosti priestorových telies, vedieť druhy rovinných a priestorových telies. Písomka v pondelok
  • 6.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zadaný príklad
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Polročná previerka zo SJL
  • 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč 34 - dokončiť článok, vyhľadať slovesá, naučiť sa ich.
  • 6.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč 34 - dokončiť článok, vyhľadať slovesá, naučiť sa ich.
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Polročná previerka zo SJL