• Testovanie 5

      • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017 alebo T5-2017) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

        Viac informácií nájdete na stránke: www. nucem.sk