• Organizácia školského roka 2016/2017

    • Školský rok sa začína 1.septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4.septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018(streda).

     Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1.februára 2018(štvrtok) a končí sa 29. júna 2018(piatok).

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

      

     Termín prázdnin

      

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     Jesenné

     27.október 2017

     (štvrtok)

     30.október

     - 31.október 2017

     2.november 2017

     (štvrtok)

     Vianočné

     22.december 2017

     (piatok)

     23.december 2017

     - 5.január 2018

     8.január 2018

     (pondelok)

     Polročné

     1.február 2018

     (štvrtok)

     2.február 2018

     (piatok)

     5.február 2018

     (pondelok)

     Jarné

     2.marec 2018

     (piatok)

     5.marec

     - 9.marec 2018

     12.marec 2018

     (pondelok)

     Veľkonočné

     28.marec 2018

     (streda)

     29.marec

     - 3.apríl 2018

     4.apríl 2018

     (streda)

     Letné

     29.jún 2018

     (piatok)

     2.júl

     -31.august 2018

     3.september 2018

     (pondelok)

  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová: zastupkyna-zs@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804