• Aktuality z rady rodičov

    • V novom školskom roku 2018/2019 si jednotlivé triedy zvolili nasledovných zástupcov do Rady Rodičov.

     Prítomní zástupcovia RR potvrdili na ďalší rok aj Vedenie RR

     • Predseda Rady Rodičov - pán Ravinger
     • Podpredseda Rady Rodičov - pán Herák
     • Pokladník Rady Rodičov - pani Thuringerová
      
     Trieda Meno zástupcu v RR
     1.A p. Fifíková
     1.B p. Alaxová
     2.A p. Herák
     2.B p. Nemcová
     3.A p. Malovecký
     3.B p. Čavajdová
     4.A p. Ravinger
     4.B p. Beliš
     5.A p. Černák
     5.B p. Vidošovičová
     6.A p. Thuringerová
     7.A p. Polák
     8.A  
     9.A p. Viskup