• Informácie pre stravníkov

    • Telefón na školskú jedáleň: 02/5443 2804

     mail: zdena.kuzdova@zsmsursule.sk

     Vedúca školskej jedálne: Zdena Kuždová
     Adresa: Uršulínska 5, 811 01 Bratislava

      

     Milí stravníci,

     v tomto školskom roku 2017/2018 bude školská jedáleň vydávať stravu:

     pre MŠ sv. Uršule od 4.9.2017, pre základnú školu a gymnázium od 5.9.2017.

     Obed bude vydaný len po prečítaní kódu na čipovom kľúči. Bez tohto kódu nebude možné vydať stravu.

     Ak si čipový kľúč stravník zabudne doma alebo nebude mať pri sebe, náhradné čipové kľúče v rámci projektu nie sú k dispozícii.

     V prípade straty si žiak, prípadne rodič zaobstará nový čipový kľúč u p. vedúcej ŠJ na vlastné náklady (3,00 €).

     Odhlášky deň dopredu: žiakom s čipovým kľúčom na termináli v ŠJ alebo vhodením listu s označením mena a triedy do schránky pri dverách vedúcej ŠJ, prípadne telefonicky.

     Odhlášky najneskôr do 7:30 hod. daného dňa.

      

     1.  Úhrada stravného vopred do 25. dňa v  mesiaci (v príprade že žiak nebude mať preukazateľne uhradenú stravu do prvého dňa nasledujúceho mesiaca, strava mu nebude do vyrovnania poskytnutá)

     2.  Číslo účtu:  SK57 0200 0000 0037 1653 9953

     3.  Variabilný symbol:  20172018  (školský rok)

     4.  Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka+trieda, za koho bola vykonaná úhrada (ak nie je možné uviesť identifikáciu platby, je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade).

     Stravníci Mesačná platba Denná sadzba v tom  
           Nákup potravín Réžia
     MŠ sv. Uršule 25,00 € 1,42 € 1,19 0,23
     I. stupeň 23,00 € 1,24 € 1,01 0,23
     II. stupeň 24,00 € 1,32 € 1,09 0,23
     III. stupeň 25,00 € 1,42 € 1,19 0,23

      

     dotaznik_sj.pdf

     odhlasovanie_a_prihlasovanie_stravy_pomocou_terminalu.pdf