• Plán tr. aktívov a porád na šk. rok 2018/19

   • Pracovné porady Pedagogické rady Poradné orgány školy MZ, PK Aktívy rodičov
    23.8.      
    3.9. 6.9. do 14.9. 11.9.- riadne
    17.9.      
    22.10.      
    19.11. 12.11. do 16.11. 13.11. - konzultačné
    8.1. 28.1.   15.1. - konzultačné
    18.2.   do 15.2.  
    18.3.      
    15.4. 8.4. do 19.4. 9.4. - riadne
    20.5.     28.5. - konzultačné
      24.6. do 14.6.