• Milí rodičia!

     Pozývame Vás a Vaše dieťa na zápis do 1.ročníka, ktorý sa uskutoční:

     dňa 6. apríla 2018 (piatok)  od 15.00 h do 18.00 h

     dňa 7. apríla 2018 (sobota) od 09.00 h do 12.00 h

     Zapisujú sa deti narodené do 31.8.2012.

     V školskom roku 2018/2019 otvárame prvácke triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka alebo matematiky.

     Informácie k zápisu prvákov:

     • Na zápis so sebou prineste občiansky preukaz zákonného zástupcu, krstný a rodný list dieťaťa (budúceho prváka).
     • Môžete si  stiahnuť a vyplniť Zapisny_harok.doc, ktorý je potrebné si priniesť na zápis.
     • Ak jeden z rodičov na zápis nemôže prísť, druhý rodič prinesie so sebou podpísaný Suhlas_so_zapisom.docx.
     • Ak pre svoje dieťa žiadate odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, je k žiadosti potrebné doložiť aj odporúčanie centra pedagogicko - psychologického poradenstva a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. Tu si môžete stiahnuť žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky: ziadost_o_odklad_zaciatku_povinnej_skol._dochadzky-1.doc.
  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová zastupkyna-zs@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 2.stupeň: Ing.arch. Ľubica Popíková lubica.popikova@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804