• Informácie pre rodičov

    • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí (ŠKD)

     Výška mesačného príspevku: 16,00 €

     Príspevky ŠKD sú v školskom roku 2017/2018 realizované jednorazovým príkazom na úhradu alebo poštovou poukážkou v dvoch platbách, prípadne jednou platbou :

     1. polrok                 80,00 € – do 25. októbra 2017

     2. polrok                 80,00 € – do 25. marca 2018

     celý školský rok   160,00 € – do 25. októbra 2017

      

     Číslo účtu / kód banky:  SK19 0200 0000 0037 1652 3759

     Variabilný symbol:  20172018   (školský rok)

     Identifikácia platby:  meno, priezvisko, trieda žiaka

     V prípade, že nie je možné uviesť identifikáciu platby, treba predložiť potvrdenie o úhrade v písomnej forme alebo e-mailom.

     SKD_-_informacie_pre_rodicov.pdf

      

  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová: zastupkyna-zs@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804