• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% resp. 3% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % resp. 3 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% resp. 3%! Spomínané 3% máte možnosť darovať v prípade, že ste v roku 2017 v akejkoľvek organizácií alebo Občianskom združení odpracovali minimálne 40 hodín. Od danej organizácie alebo Občianskeho združenia potrebujete potvrdenie o vykonaní tejto činnosti, ktoré je súčasťou tlačív.

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% resp. 3 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     

    Tlačivo (Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane z príjmov) nájdete v tejto sekcii Ako postupovať - ste zamestnanec ....

     

    Za vaše dary Vám vopred ďakujeme.

    Vedenie školy

     

    Tlačivá na stiahnutie:

    Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne_ZS.pdf

    potvrdenie_o_zaplateni_dane_2017.doc

     

     

     

     

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Základná škola s materskou školou sv. Uršule
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nedbalova 4, 81101 Bratislava
   Právna forma: Nezisková organizácia
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50429256
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Základná škola s materskou školou sv. Uršule
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nedbalova 4, 81101 Bratislava
   Právna forma: Nezisková organizácia
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50429256
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Základná škola s materskou školou sv. Uršule
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nedbalova 4, 81101 Bratislava
   Právna forma: Nezisková organizácia
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50429256
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová zastupkyna-zs@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 2.stupeň: Ing.arch. Ľubica Popíková lubica.popikova@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804