• Výstava spojená s vernisážou
     • Výstava spojená s vernisážou

     • Pozývame Vás na výstavu spojenú s vernisážou, ktorá sa uskutoční 7.februára o 16:00 hod. na 1.poschodí v budove ZŠ s MŠ sv. Uršule. Na výstave budú vystavené diela detí zo SZUŠ.

      Tešíme sa na Vás!


     • Nemčina prakticky

     • Na hodinách nemčiny sme so žiakmi školy už druhý rok realizovali praktický projekt. Veď nemčina je živý jazyk a oblasť gastronómie najčastejšie využijú aj naši žiaci, keď sa ocitnú v zahraničí.Práve preto sa z nich v pondelok stali majstri kuchári. A nebolo to len o varení. Dá sa povedať, že sme spojili príjemné s užitočným.Na hodinách v učebni či v triede sme sa najskôr oboznámili s novou slovnou zásobou. Učebnica nám ponúkla niečo chutné z tirolskej kuchyne a potom sa ôsmaci v skupinkách po troch pustili do realizácie vlastného projektu. Mali sa dohodnúť, aký recept by si vybrali oni, a na prezentáciu si pripravovali zoznam prísad i postup práce. Po teoretickej časti prišiel rad na časť praktickú.Vstup do školskej kuchynky si žiaci zaslúžili, keď po nemecky povedali, akú prísadu nesú. Počas prípravy jedla tiež nemecky hovorili, čo práve robia. A výtvory to boli naozaj na pohľad pekné. Pizza, či mini pizzové koláčiky, ale tiež ryža s pravým viedenským rezňom!Nuž a aby nám chutilo zaspievali sme si, pravdaže po nemecky, ja veselú modlitbu pred jedlom, tzv. Tischgebet: "Für mich und für dich ist der Tisch gedeckt, hab Dank lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. Amen" (Pre mňa i pre teba je prestretý stôl, vďaka Bože, že nám chutí).

      Guten Appetit !

       

      FOTOALBUM

    • 5 dní so sv. Angelou
     • 5 dní so sv. Angelou

     • V piatok 26.januára 2018 sme ukončili na našej škole 5-dňovú prípravu pred sviatkom sv. Angely Merici - zakladateľkou sestier uršulínok. Bolo to netradičné hľadanie jej odkazov, myšlienok, cez ktoré sme ju chceli viac spoznať a viac sa s ňou spriateliť. Od pondelka každý deň cez rozhlasové okienko dostali žiaci indíciu, ktorá naznačila, kde v triede treba hľadať ukrytý odkaz. Tiež sme si vyprosovali milosti spoločnou modlitbou na príhovor sv. Angely.  Bolo to veľmi milé dobrodružstvo, z ktorého mala radosť nielen naša škola, ale určite aj sv. Angela v nebi :-)

      Jej sviatok si pripomenieme v pondelok 29.1. 2018 slávnostnou sv. omšou o 8:15 h. v jezuitskom kostole.

    • Projekt adopcia na diaľku - pozdravy detí z 2.B
     • Projekt adopcia na diaľku - pozdravy detí z 2.B

     • V pondelok sme s deťmi 2.B triedy hovorili o deťoch vo svete, ktorým sa žije veľmi ťažko. Nemôžu chodiť do školy a získať vzdelanie, ktoré im zabezpečí lepší život. Nemajú dostatok jedla a často hladujú. Spomenuli sme si projekt Slovenskej katolíckej charity - "Adopcia na diaľku", vďaka ktorému môžu deti získať podporu na vzdelávanie. Žiaci v triede počúvali a hneď chceli vedieť, ako by týmto deťom mohli pomôcť oni. A tak vznikli pekné kresby a milé pozdravy našich detí zo Slovenska pre deti v núdzi. Dnes sme odovzdali výtvarné pozdravy zodpovedným za projekt "Adopcia na diaľku". Boli našou aktivitou nadšení. Ozvú sa nám, aby deti z 2.B vedeli, do ktorých krajín sveta poputujú ich pekné výtvarné pozdravy.

      Fotoalbum

    • Adventný koláčik 11.-12.12.2017
     • Adventný koláčik 11.-12.12.2017

     • V dňoch 11. – 12.decembra 2017 sa počas prestávok konala akcia Adventný koláčik, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Žiaci si priniesli z domu koláče, ale aj iné drobnosti, ktoré predávali. Zapojili sa takmer všetci žiaci aj učitelia, hoci niektorí len kupovaním. Počas predaja vládla medzi predávajúcimi aj kupujúcimi radostná atmosféra.

      Vyzbieralo sa 504 €. Tieto peniaze budú použité na uršulínske misie.

      Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom a tiež aj rodičom za ich ochotu a štedrosť. Nech Vám to Pán štedro odmení.

      Fotoalbum

    • Adventný koncert
     • Adventný koncert

     • V utorok 19.12. 2017 o 18.00 hod budeme mať  v uršulínskom kostole adventný koncert. Okrem umeleckého zážitku vám všetkým, ktorí prídete, chceme ponúknuť aj naša domáce perníčky. Ich prípravu zachytáva aj fotogaléria. Tešíme sa na vás.

    • Zbierka pre deti v núdzi
     • Zbierka pre deti v núdzi

     • My, žiaci 9. ročníka chystáme zbierku pre deti z krízového centra.

      Radi by sme oslovili aj Vás, ostatných spolužiakov, aby ste sa zapojili a pomohli nám.

      Zbierame: hračky, kozmetiku (šampóny, mydlá – obyčajné) a sladkosti.

      Poprosíme, nenoste veľké veci a šatstvo.

      Zbierka bude trvať  od 6.12.2017 do 13. 12. 2017.

      Urobme spolu šťastné Vianoce deťom, ktoré sa nemajú tak dobre ako my.

    • Svätý Mikuláš u nás v škole
     • Svätý Mikuláš u nás v škole

     • A prišiel medzi nás sv. Mikuláš. Asi sme boli dobrí, pretože zavítal nielen do MŠ, na I. stupeň, ale aj medzi starších žiakov našej školy. A neprišiel sám. Mal čarovných anjelov, ktorí mali plné koše dobrôt. Fotografie z tohto dňa sú aj v galérii.


    • Súťaž Všetkovedko
     • Súťaž Všetkovedko

     • Dňa 30.novembra 2017 sa uskutočnila súťaž Všetkovedko, do ktorej sa zapojilo 27 žiakov druhého až piateho ročníka. Svoje vedomosti si mohli preveriť v oblasti slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, hudobnej a výtvarnej výchovy. Nechýbali ani otázky z informatiky.

      Všetci žiaci sa snažili, ayb získali titul Najmúdrejší medzi najmúdrejšími. Výsledky sa dozvedia už 21.decembra 2017.

      FOTOALBUM

  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/54435965 (aj fax) 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová zastupkyna-zs@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 2.stupeň: Ing.arch. Ľubica Popíková lubica.popikova@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804
  • Prihlásenie