• 24. - 30. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon24. 09.
  • 2.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prepis slovíčiek trikrát: bedroom, living room, kitchen, bathroom
  • 3.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   U 15, PZ 8/2,3
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 21. sep 2018
  • 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 2/1 - 4
  • 7.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   uč. 7/2 - napísať do zošita odpovede celou vetou. Naučiť sa tieto odpovede a byť pripravený dať sa z nich vyskúšať.
  • 8.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 3/3.
  • 9.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať na 15 slovies dvojice viet: jedna na prítomný jednoduchý a jedna na prítomný priebehový. Použiť predlohu: http://www.englishiseasy.estranky.sk/clanky/trieda-6./15-viet-v-pritomnom-jednoduchom-a-15-v-pritomnom-priebehovom.html
  • Uto25. 09.
  • 1.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prosím precvičovať: mená - U str.4-5, vety - str.5 dole, slovíčka: str.6, vety: str.7, počítať: 1-2, str. 8
   PZ: skontrolovať po str.8
   Ďakujem, Šuláková
  • 1.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovanie konverzačných fráz: I´m Dorotka. / How are you? I´m fine, thank you. / Hello, Hannah. Nice to see you. / No, it isn´t.
  • 3.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   U 9/7 / 5 príkladov na +, 5 na -
  • 3.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 12,13,14
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Domáca úloha z 21. sep 2018
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Domáca úloha z 21. sep 2018
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Domáca úloha z 21. sep 2018
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč. 55/4, vedieť opísať ľudí, aké majú vlasy a oči. Používať sloveso have got.
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vstupná previerka
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vymyslieť 4 (alebo 14 alebo 24) telefónnych čísel (10 miestnych), napísať ich číslami aj slovami.
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vstupná previerka
  • 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Rímskokatolícke náboženstvo
   :
   Polák - projekt
  • 6.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 2/1 - 4
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Učivo zo strán 4-7. Prítomné časy. Statické slovesá. Vyjadrenie budúcnosti. VP odseky 1 a 2.
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Projekt
   Fyzika
   :
   Pikofyz
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Učivo zo strán 4-7. Pýtam sa, keď nerozumiem. Prítomné časy. Športy a športoviská. Čo mám a nemám rád. VP odseky 1, 2.
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Projekt
   Fyzika
   :
   Pikofyz
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Projekt
   Fyzika
   :
   Úvod do elektriny a magnetizmu
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vstupná previerka
  • Str26. 09.
  • 1.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovanie konverzačných fráz:
   I´m Dorotka. / How are you? I´m fine, thank you. / Hello, Hannah. Nice to see you. / No, it isn´t.
  • 6.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 4/1,2
  • Štv27. 09.
  • 2.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prepis slovíčiek dvakrát: bedroom, living room, kitchen, bathroom
   Nácvik fráz: I have got one sister and two brothers.
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vstupný diktát
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vstupný diktát
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Anglický jazyk
   :
   Učivo zo strán 4-7. Prítomný čas jednoduchý a prítomný čas priebehový. VP odseky 1 a 2.
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vstupný diktát
  • Pia28. 09.
  • 4.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   z