• Riaditeľské voľno 22.novembra 2017
     • Riaditeľské voľno 22.novembra 2017

      Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

      vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

      predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na

      základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných

    • Riaditeľské voľno dňa 16.novembra 2017
     • Riaditeľské voľno dňa 16.novembra 2017

      Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

      vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

      predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na

      základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných

    • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku
     • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

      V piatok 10.11. sa v učebni nemeckého jazyka na 1. poschodí stretli tí, ktorí mali záujem zmerať si sily v ovládaní cudzích jazykov. Konali sa školské kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Stretlo sa tu až 20 žiakov a štyria učitelia – členovia poroty.

      Začalo sa písomnou časťou. Mnohí sa cítili zaskočení náročnosťou úloh. Všetci sa však v rámci svojich možností s úlohami čestne popasovali.

    • Obnova priestorov školy
     • Obnova priestorov školy

      Od novembra 2016 prebieha na našej ZŠ postupná obnova priestorov. Podarilo sa nám vymeniť všetky stropné svietidlá na I. stupni (v 6 triedach a na príslušných chodbách).

      V prvých dvoch mesiacoch školského roku 2017/2018 sa uskutočnila výmena tabúľ vo vybraných triedach.

      Do tried boli zakúpené nové kombinované tabule aj s bielou časťou na písanie fixkami.

  • Partneri

   • Modrá škola
   • Olompiada
   • Súkromná základná umelecká škola
   • Uršulínky Rímskej únie Rádu sv. Uršule
   • Škola rodičov
   • Spoločenstvo Betlehem
   • Erasmus+
   • Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 20. 11. 2017
  • Fotogaléria

   • Ukážka origami na angličtine u prvákov
   • Exkurzia v hvezdárni 20.10.2017
   • Obnova priestorov školy
   • Párty všetkých svätých 3.11.2017
   • Oslava sviatku sv. Uršule
   • Milión detí sa modlí ruženec 18.10.2017
   • Cezpoľný beh - 5.10.2017
   • Privítanie prvákov v mestskej knižnici 28.9.2017
   • Moja trieda - moja partia. Orientačné dni pre piatakov
  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/54435965 (aj fax) 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová zastupkyna-zs@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 2.stupeň: Ing.arch. Ľubica Popíková lubica.popikova@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804
  • Prihlásenie