• 2% pre našu školu
     • 2% pre našu školu

      3 dôvody prečo darovať 2% našej škole.

      • aby sme mohli skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole,
      • aby sme zlepšili vybavenie základnej školy,
      • aby škola bola prostredím, v ktorom Vaše deti rozvíjajú svoje dary, talenty a nadanie.

      Každý dar sa počíta!

      Viac informácií nájdete TU.

    • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 27.3.2018
     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 27.3.2018

      Dňa 27.marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín na ZŠ Matky Alexie v Bratislave. Našu školu reprezentovali 6 žiaci 3.-8.ročníka.

      Napriek snahe a veľmi dobrým výkonom sa naši žiaci neumiestnili na hodnotených miestach. Po skončení súťaže odborná porota zhodnotila výkon každého žiaka a poradila mu ako pracovať s jeho talentom ďalej.

    • Krížová cesta v Marianke 27.3.2018
     • Krížová cesta v Marianke 27.3.2018

      V predposledný deň vyučovania pred Veľkonočnými sviatkami, dňa 27.marca 2018 sa žiaci 1.-5.ročníka zúčastnili krížovej cesty v Marianke.

      Prípravu na krížovú cestu začali žiaci už na hodinách náboženstva. Po príchode do Marianky sa žiaci rozdelili do dvoch skupín - mladší a starší. Žiaci sa počas krížovej cesty striedali v nesení kríža a čítaní jednotlivých zamyslení počas zastavení. Okrem nosenia kríža a čítania sa žiaci aktívne zapájali aj svojím spevom.

    • školské kolo programátorskej súťaže Baltík
     • školské kolo programátorskej súťaže Baltík

      Dňa 20.apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo v programovaní v detskom programovacom jazyku Baltík. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci 4. a 5. ročníka. Svoje zručnosti si preverili v 8 úlohách.

      Všetci sú úspešnými riešiteľmi, ale do okresného kola postupujú len niektorí. Držíme im palce, aby úspešne zvládli aj ďalšie kolá súťaže.

    • Deň otvorených dverí 15.3.2018
     • Deň otvorených dverí 15.3.2018

      Dňa 15.marca 2018 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Vo vestibule školy vítali návštevníkov sv. Uršula a sv. Angela, ktoré sprevádzali rodičov po škole a ku triedam, v ktorých sa konali otvorené hodiny.

      Prvými triedami, ktoré otvorili svoje dvere boli prvácke triedy. Deti medzi sebou privítali nielen rodičov, ktorí sa prišli pozrieť ako to v škole funguje, ale aj deti zo škôlky sv. Uršule. Neskôr otvorili dvere svojich tried aj žiaci a učitelia v ostatných ročníkoch. Rodičia si mohli pozrieť divadielko, lúštenie osemsmerovky po anglicky alebo prezentáciu projektov.

  • Partneri

   • Modrá škola
   • Olompiada
   • Súkromná základná umelecká škola
   • Uršulínky Rímskej únie Rádu sv. Uršule
   • Škola rodičov
   • Spoločenstvo Betlehem
   • Erasmus+
   • Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 23. 4. 2018
  • Fotogaléria

   • Misijný bazár 12.4.2018
   • Piataci v gréckokatolíckom chráme Povýšenia sv. Kríža
   • Krížová cesta v Marianke 27.3.2018
   • Hviezdoslavov Kubín okresné kolo 27.3.2018
   • Deň otvorených dverí 15.3.2018
   • Hviezdoslavov Kubín školské kolo 28.2.2018
   • Lyžiarsky výcvikový kurz
   • Popolcová streda - sv. omša 14.2.2018
   • Gratulácia don Ondrejovi 9.2.2018
  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová zastupkyna-zs@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 2.stupeň: Ing.arch. Ľubica Popíková lubica.popikova@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804