• Testovanie 9

   • V školskom roku 2017/2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 – 2018 dňa 21.marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

    Náhradný termín konania Testovania 9 - 2018 sa uskutoční dňa 5.apríla 2018 (štvrtok).
    Interaktívne testy ako pomoc v príprave na celoslovenské testovanie nájdete na

    http://portal.edupage.org/premium/shop.php?prod=testovanie9&akcia=info

  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová: zastupkyna-zs@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804