• Školský dvor:

    multifunkčné ihrisko využívajú žiaci základnej školy, gymnázia a aj škôlkari na športové aktivity, hodiny telesnej výchovy a popoludňajšiu činnosť v ŠKD


    Trieda v materskej škôlke:

    Trieda s interaktívnou tabuľou, ktorú využívajú deti z MŠ a je zároveň triedou pre predškolákov.


    Chodba so skrinkami v MŠ:

    V týchto priestoroch sa prezliekajú deti z MŠ a zároveň si tu môžu odložiť do svojej skrinky.


    Učebňa biológie:

    Odborná učebňa pre žiakov II. stupňa. Jednotlivé predmety sa pre žiakov II. stupňa vyučujú v odborných učebniach.


    Trieda I. stupňa ZŠ:

    Trieda 1.B je jednou z tried, v ktorých sa učia žiaci I. stupňa, tzv. kmeňová trieda.


    Telocvičňa: 

    Vyučuje sa tu telesná výchova pre žiakov základnej školy, gymnázia a tiež pre škôlkarov. V poobedných hodinách sa tu konajú krúžky. Zároveň je k dispozícii k prenajatiu aj pre verejnosť po dohode s vedením školy.


    Kaplnka: 

    Slúžia sa tu sv. omše každý piatok pre žiakov, rodičov a zamestnancov, žiaci sem môžu prichádzať počas prestávok alebo vrámci vyučovania. Deti zo škôlky tu mávajú sv. omše.


    Jedáleň:

    Žiaci majú možnosť sa prihlásiť na obedy v školskej jedálni.

  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová: zastupkyna-zs@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804