• Aktuality z rady rodičov

    • V novom školskom roku 2017/2018 si jednotlivé triedy zvolili nasledovných zástupcov do Rady Rodičov.

     Prítomní zástupcovia RR potvrdili na ďalší rok aj Vedenie RR

     • Predseda Rady Rodičov - pán Ravinger
     • Podpredseda Rady Rodičov - pani Bellišová
     • Pokladník Rady Rodičov - pani Thuringerová
      
     Trieda Meno zástupcu v RR
     1.A p. Herák
     1.B p. Nemcová
     2.A p. Malovecký
     2.B p. Čavajdová
     3.A p. Ravinger
     3.B p. Belišová
     4.A p. Černák
     4.B p. Vidošovičová
     5.A p. Thuringerová
     6.A p. Polák
     7.A p. Grešková
     8.A p. Richter
     9.A p. Krippelova