• Aktuality z rady rodičov

    • V novom školskom roku 2016/2017 si jednotlivé triedy zvolili nasledovných zástupcov do Rady Rodičov.

     Prítomní zástupcovia RR potvrdili na ďalší rok aj Vedenie RR

     • Predseda Rady Rodičov - pán Ravinger
     • Podpredseda Rady Rodičov - pani Bellišová
     • Pokladník Rady Rodičov - pani Thuringerová

     Trieda Meno zástupcu v RR
     1.A Mojmír Malovecký
     1.B Peter Šmilňák
     2.A Tomáš Ravinger
     2.B Barbora Belišová
     3.A Matej Černák
     3.B Robert Mokráň
     4.A Adriana Zverková
     4.B Zuzana Thuringerová
     5.A Zuzana Stepanoy
     6.A Lucia Grešková
     7.A p. Lisická
     8.A Miroslava Krippelova
     9.A Bohumil Vitek
  • Kontakty

   • ZŠ s MŠ sv. Uršule
   • riaditelka@zsmsursule.sk
   • 02/5443 2778, 0948 544 327 (sekretariát) 02/5443 2804 (školská jedáleň)
   • Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
   • 50429256
   • 2120338528
   • cca 5 minút od zastávky električiek "Námestie SNP" alebo "Kamenné námestie"
   • Riaditeľka: Ing. Ivana Pospíšilová riaditelka@zsmsursule.sk Zástupkyňa pre 1.stupeň a ŠKD: Mgr. Tatiana Ivicová: zastupkyna-zs@zsmsursule.sk
   • Zdena Kuzdová pre odhlasovanie stravy použite: email: kuchyna@zsmsursule.sk tel. č.: 02 544 32 804