• Boj proti hladu
     • Boj proti hladu

     • Aj my chceme pomôcť...

      ...a preto sa zapájame do 11.ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, ktorý organizuje vincentská rodina na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku.

      Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

      Na našej škole sa môžeme zapojiť od pondelka 18.9. 2017 do 10.10.2017.

      AKO?

      • Zakúpením medovníčka počas prestávok od žiakov, ktorí budú mať pokladničku označenú logom zbierky alebo na vrátnici u pani vrátničky.
      • Poslaním SMS v tvare DMS VINCENT na číslo 877 (cena sms 2€)
      • Modlitbou – akoukoľvek alebo aj nasledujúcou, ktorá sprevádza zbierku Boj proti hladu:
       „Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna. Otče náš...“

       

      Viac informácií nájdete aj na http://www.bojprotihladu.sk/

      Boj proti hladu - Obrázok 1

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Boj proti hladu - Obrázok 2

    • Triedny aktív
     • Triedny aktív

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na triedne aktívy,

      ktoré sa uskutočnia

      v utorok 12.septembra 2017

      pre 1. aj 2. stupeň od 17:00 h. do 19:00 h.

      Triedne aktívy začnú spoločným stretnutím

      v kmeňových učebniach o 17:00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

      Počas triednych aktívov bude prezentácia učenia matematiky na II.stupni.

      Pre rodičov piatakov o 17:30 h. v učebni V.A,

      pre rodičov žiakov 7.A, 8.A, 9.A o 18:00 h. v učebni V.A.

    • Prenájom telocvične
     • Prenájom telocvične

     • Ponúkame prenájom telocvične na športové aktivity.

      K dispozícii sú dve telocvične v budove školy.

      Cena dohodou.

      V prípade záujmu sa nám ozvite na doleuvedených telefónnych číslach alebo cez mail.

      telefónne čísla:  02/5443 5965, 02/5443 2778, 0948 544 327

      mail: riaditelka@zssvursule.sk

    • Triedny aktív
     • Triedny aktív

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na triedne aktívy,

      ktoré sa uskutočnia

      v utorok 11.apríla 2017

      pre 1. aj 2. stupeň od 17:00 h. do 19:00 h.

      Triedne aktívy začnú spoločným stretnutím

      v kmeňových učebniach o 17:00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

    • Prvý školský deň - informácie
     • Prvý školský deň - informácie

     • Milí rodičia! Milí žiaci!

      Pozývame Vás na slávnostný začiatok školského roku 2017/2018 dňa 4.9.2017.

      I.stupeň: 8:00 hod. vo svojich triedach

      II.stupeň: 8:10 hod. na školskom dvore

      Začneme spoločnou svätou omšou o 8:30 hod.,

      na ktorú sú pozvaní aj rodičia žiakov.

      Pokračovať budeme spoločným programom na školskom dvore.

      Prvý školský deň ukončíme v triedach o 10:30 hod.

      ŠKD bude pre žiakov I.stupňa od 7:00 do 15:00 hod.

      Tešia sa na Vás učitelia ZŠ s MŠ sv. Uršule

    • Zoznam pomôcok pre žiakov 1.stupňa
     • Zoznam pomôcok pre žiakov 1.stupňa

     • Milí rodičia!

      Pani učiteľky pre Vás pripravili zoznam základných pomôcok do jednotlivých ročníkov 1.stupňa, ktoré budú Vaše deti potrebovať počas školského roka. Zoznam pomôcok je k dispozícii v tejto sekcii.

       

    • Ponuka pracovných miest
     • Ponuka pracovných miest

     • Základná škola s materskou školou sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava

      hľadá pani učiteľku na I. stupeň základnej školy

      a

      pani upratovačku do materskej škôlky.

      V prípade záujmu píšte na: riaditelka@zsmsursule.sk, alebo volajte: 0948 544 327

    • Úradné hodiny počas prázdnin
     • Úradné hodiny počas prázdnin

     • Milí rodičia!

      Počas prázdnin sme Vám k dispozícii v tomto čase:

      Utorok a štvrtok: 10:00 - 12:00 h.

      Prosím Vás, zvoňte na zvonček sekretariát.

      V prípade, že máte záujemu o osobné stretnutie

      je potrebné sa vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom

      na t.č.: 0948 544 327 .

      Prajeme Vám požehnaný čas letných prázdnin

      plný veselých zážitkov s Vašimi rodinami.

       

    • Školský výlet 5.A + 6.A - Banská Štiavnica
     • Školský výlet 5.A + 6.A - Banská Štiavnica

     • Dňa 11.- 13. júna 2017 sme sa my, žiaci 5. A a 6. A, spolu s našimi pani učiteľkami vybrali na trojdňový výlet, ktorý bol spojený s exkurziu.

      Vyrazili sme v nedeľu z bratislavskej Hlavnej stanice a vlakom Urpín sme sa odviezli do Žarnovice, kde nás už čakal minibus, ktorý nás previezol do Banského múzea, kde sa o dvanástej začala prehliadka štôlne Bartolomej.  Pred vstupom si každý obliekol žltú prilbu a plášť podľa svojej veľkosti.  V štôlni nás sprevádzal mladý študent, ktorý nám porozprával veľmi zaujímavé veci o fáraní, dolovaní ale aj banských permoníkoch.

      Z múzea sme sa odviezli do Chaty West v blízkosti jazera Počúvadlo, kde sme sa ubytovali a vyšantili až do neskorého večera.

      Nasledujúci deň nás čakal náučný chodník, kde sme sa zoznámili s miestnou faunou a flórou.  Večer nás čakala opekačka a výborná nočná hra na lovcov. Od blížiaceho sa dažďa nás zachránila úprimná modlitba k Panne Márii, tá sa nám postarala o krásny večer a zadržala mraky nad Počúvadlom.

      Posledný deň sme si ráno zbalili veci a vybrali sme sa do mesta Banská Štiavnica, kde sme navštívili štiavnický drevený betlehem, vyskúšali sme miestnu zmrzlinku a posilnený sme vyšli na kalváriu, odkiaľ bol nádherný výhľad na celé okolie. Niektorí jedinci boli veľmi unavení a cestou z kalvárie vydávali zvuky ako moriakJ.

      Zlatým klincom programu bola jazda luxusným autobusom, v ktorom sa vozia fanúšikovia FC Barcelony a dokonca aj samotný Messi na štvrtom sedadle na pravej strane.  Autobus nás bezpečne doviezol opäť do Žarnovice, odkiaľ sme sa šťastne vláčikom Sitno dostali domov do Bratislavy.

                                                     Z výletu zo Štiavnice si odnášame krásne a nezabudnuteľné zážitky!

    • Organizácia vyučovania 30.júna 2017
     • Organizácia vyučovania 30.júna 2017

     • Dňa 30.júna 2017 bude slávnostné odovzdávanie vysvedčení.

      Organizácia dňa bude nasledovná:

      8:00 h.     stretnutie žiakov v triedach, vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov p.  riaditeľkou cez školský rozhlas

                      9:00 h.     slávnostné odovzdávanie vysvedčení triednymi učiteľmi

      9:30 h.     odchod žiakov domov, resp. do ŠKD

      11:00 h.   obed v školskej jedálni podľa záujmu (prosíme Vás, aby ste v prípade, že Vaše dieťa nepôjde na obed ho odhlásili)

                      16:00 h.   odchod detí z ŠKD

       

      Všetkým žiakom a rodičom prajeme požehnané a veselé prázdniny!