• Adventný koncert
     • Adventný koncert

     • V utorok 19.12. 2017 o 18.00 hod budeme mať  v uršulínskom kostole adventný koncert. Okrem umeleckého zážitku vám všetkým, ktorí prídete, chceme ponúknuť aj naša domáce perníčky. Ich prípravu zachytáva aj fotogaléria. Tešíme sa na vás.

    • Zbierka pre deti v núdzi
     • Zbierka pre deti v núdzi

     • My, žiaci 9. ročníka chystáme zbierku pre deti z krízového centra.

      Radi by sme oslovili aj Vás, ostatných spolužiakov, aby ste sa zapojili a pomohli nám.

      Zbierame: hračky, kozmetiku (šampóny, mydlá – obyčajné) a sladkosti.

      Poprosíme, nenoste veľké veci a šatstvo.

      Zbierka bude trvať  od 6.12.2017 do 13. 12. 2017.

      Urobme spolu šťastné Vianoce deťom, ktoré sa nemajú tak dobre ako my.

    • Svätý Mikuláš u nás v škole
     • Svätý Mikuláš u nás v škole

     • A prišiel medzi nás sv. Mikuláš. Asi sme boli dobrí, pretože zavítal nielen do MŠ, na I. stupeň, ale aj medzi starších žiakov našej školy. A neprišiel sám. Mal čarovných anjelov, ktorí mali plné koše dobrôt. Fotografie z tohto dňa sú aj v galérii.


    • Súťaž Všetkovedko
     • Súťaž Všetkovedko

     • Dňa 30.novembra 2017 sa uskutočnila súťaž Všetkovedko, do ktorej sa zapojilo 27 žiakov druhého až piateho ročníka. Svoje vedomosti si mohli preveriť v oblasti slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, hudobnej a výtvarnej výchovy. Nechýbali ani otázky z informatiky.

      Všetci žiaci sa snažili, ayb získali titul Najmúdrejší medzi najmúdrejšími. Výsledky sa dozvedia už 21.decembra 2017.

      FOTOALBUM

    • Zber papiera - prerušenie
     • Zber papiera - prerušenie

     • Ďakujeme Vám za papier, ktorý ste doteraz doniesli.

      Zber papiera sa momentálne prerušuje

      a pokračovať bude po vianočných prázdninách.

      Papier môžete opäť začať nosiť

      od 8.januára 2018.

    • Posvätenie adventných vencov 1.12.2017
     • Posvätenie adventných vencov 1.12.2017

     • Dnešné ráno bolo výnimočné nielen vďaka zasneženej prírode, ale aj vďaka našim žiakom, ktorí sa vo veľkom počte stretli na rannej sv. omši, pri ktorej bola posviacka adventných vencov. 

      V nedeľu budeme sláviť 1. adventnú nedeľu, keď si pripomenieme, že Ježiš prišiel a ešte príde. A ako vieme, symbolom adventného obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami. 

      Každá trieda má svoj veniec, pri ktorom sa budeme modliť a najmä očakávať najkrajšie sviatky detí - Vianoce. Prajme si navzájom, ale aj celému svetu, hlboké prežívanie príprav na Vianoce. Nie v hluku, v zhone, pri vôni cigánskej a iných dobrôt, ale v modlitbe, v tichu, v konaní dobra....

      FOTOALBUM

    • Riaditeľské voľno dňa 16.novembra 2017
     • Riaditeľské voľno dňa 16.novembra 2017

     • Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

      vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

      predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na

      základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných

      učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

       

      p o s k y t u j e

      z dôvodu Duchovnej obnovy zamestnancov školy

      všetkým deťom a žiakom ZŠ s MŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, BA

      riaditeľské voľno dňa 16. novembra 2017.

       

      (16.11.2017 nebudú ani krúžky a prenájmy telocviční).

    • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku
     • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

     • V piatok 10.11. sa v učebni nemeckého jazyka na 1. poschodí stretli tí, ktorí mali záujem zmerať si sily v ovládaní cudzích jazykov. Konali sa školské kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Stretlo sa tu až 20 žiakov a štyria učitelia – členovia poroty.

      Začalo sa písomnou časťou. Mnohí sa cítili zaskočení náročnosťou úloh. Všetci sa však v rámci svojich možností s úlohami čestne popasovali.

      Do ústnej časti postúpili už len tí, ktorí v písomnej časti dosiahli nadpriemerné výsledky. V porote sme mali aj dvoch externých členov. Nemčinu pomáhala hodnotiť slečna Ingrid Révajová, ktorá minulý šk. rok absolvovala v našej škole pedagogickú prax. V angličtine nám pomohol p. učiteľ Kunal, ktorý nás poctil svojou návštevou až z ďalekej Indie.

      Do okresného kola olympiády v nemeckom jazyku postupujú Simona Stahlová z 8.A a Martin Mózer z 5.A.

      Do okresného kola olympiády v anglickom jazyku postupujú Ondrej Krippel z 9.A a Miriam Arman Bolibruchová zo 7.A. 

       

      Zúčastnení žiaci si svoje výsledky môžu nájsť TU.

    • Obnova priestorov školy
     • Obnova priestorov školy

     • Od novembra 2016 prebieha na našej ZŠ postupná obnova priestorov. Podarilo sa nám vymeniť všetky stropné svietidlá na I. stupni (v 6 triedach a na príslušných chodbách).

      V prvých dvoch mesiacoch školského roku 2017/2018 sa uskutočnila výmena tabúľ vo vybraných triedach.

      Do tried boli zakúpené nové kombinované tabule aj s bielou časťou na písanie fixkami.

      Zároveň sa vymenili aj dvere na sociálnych zariadeniach na I. a II.stupni. Dvere boli označené novými piktogramami.

      Nové tabule a dvere boli zakúpené z finančných prostriedkov z projektu od RENOVABIS. Stropné svietidlá boli zakúpené z finančných prostriedkov z Rady rodičov.

      Aj v budúcnosti sa plánuje pokračovať v obnove priestorov školy, aby sa vytvorilo kultúrnejšie a príjemnejšie prostredie, v ktorom sa každodenne pohybujú žiaci aj zamestnanci základnej školy.

      FOTOALBUM