• Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 27.3.2018
     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 27.3.2018

     • Dňa 27.marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín na ZŠ Matky Alexie v Bratislave. Našu školu reprezentovali 6 žiaci 3.-8.ročníka.

      Napriek snahe a veľmi dobrým výkonom sa naši žiaci neumiestnili na hodnotených miestach. Po skončení súťaže odborná porota zhodnotila výkon každého žiaka a poradila mu ako pracovať s jeho talentom ďalej.

      Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy aj učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravili.

    • Krížová cesta v Marianke 27.3.2018
     • Krížová cesta v Marianke 27.3.2018

     • V predposledný deň vyučovania pred Veľkonočnými sviatkami, dňa 27.marca 2018 sa žiaci 1.-5.ročníka zúčastnili krížovej cesty v Marianke.

      Prípravu na krížovú cestu začali žiaci už na hodinách náboženstva. Po príchode do Marianky sa žiaci rozdelili do dvoch skupín - mladší a starší. Žiaci sa počas krížovej cesty striedali v nesení kríža a čítaní jednotlivých zamyslení počas zastavení. Okrem nosenia kríža a čítania sa žiaci aktívne zapájali aj svojím spevom.

      Obohatení na duchu sme sa vrátili do školy. Krížová cesta nám pomohla viac sa vhĺbiť do udalostí, ktoré si pripomíname a prežívame počas veľkého týždňa.

       

      Fotogaléria

    • školské kolo programátorskej súťaže Baltík
     • školské kolo programátorskej súťaže Baltík

     • Dňa 20.apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo v programovaní v detskom programovacom jazyku Baltík. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci 4. a 5. ročníka. Svoje zručnosti si preverili v 8 úlohách.

      Všetci sú úspešnými riešiteľmi, ale do okresného kola postupujú len niektorí. Držíme im palce, aby úspešne zvládli aj ďalšie kolá súťaže.

    • Deň otvorených dverí 15.3.2018
     • Deň otvorených dverí 15.3.2018

     • Dňa 15.marca 2018 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Vo vestibule školy vítali návštevníkov sv. Uršula a sv. Angela, ktoré sprevádzali rodičov po škole a ku triedam, v ktorých sa konali otvorené hodiny.

      Prvými triedami, ktoré otvorili svoje dvere boli prvácke triedy. Deti medzi sebou privítali nielen rodičov, ktorí sa prišli pozrieť ako to v škole funguje, ale aj deti zo škôlky sv. Uršule. Neskôr otvorili dvere svojich tried aj žiaci a učitelia v ostatných ročníkoch. Rodičia si mohli pozrieť divadielko, lúštenie osemsmerovky po anglicky alebo prezentáciu projektov.

      V poobedných hodinách sa otvorili dvere školského klubu. V každom oddelení mali pani vychovávateľky nachystaný program. Deti si hovorili o prvej pomoci, v inej triede si deti vyrábali jarné kvety alebo si písali úlohy.

      Tento deň bol veľkým obohatením nielen pre rodičov s deťmi, ktorí prišli, ale aj pre žiakov a učiteľov. 

      Fotogaléria

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • V dňoch 28.2. 2018  a 1.3. 2018 sa uskutočnili školské kolá Hviezdoslavovho Kubína

      v prednese poézie a prózy pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.

      I.kategória – žiaci 2. – 4. ročníka prednes poézia:

      1. miesto:      Tobiáš Bajtay
      2. miesto:      Dávid Vnučko
      3. miesto:     Silvio Petranský, Alžbeta Ravingerová, Alexandra Tokošová

       

      I.kategória – žiaci 2. – 4. ročníka prednes próza:

      1. miesto:      Matúš Tisovský
      2. miesto:      Nela Jakubíková
      3. miesto:     Jakub Gajdoš, Matej Ivan

       

      II.kategória – žiaci 5. – 6. ročníka prednes poézia:

      1. miesto:      Rebeka Šmilňáková
      2. miesto:      Viliam Gottweiss
      3. miesto:      Veronica Studeničová

      II.kategória – žiaci 5. – 6. ročníka prednes próza:

      1. miesto:        Veronika Konečná

      2. miesto:        Peter Zverka

      3. miesto:        Timotej Bajtay

      III.kategória – žiaci 7. – 9. ročníka prednes poézia:

      1. miesto:        Frederik Hudáč

      2. miesto:        Dominik Adame

      III.kategória – žiaci 7. – 9. ročníka prednes próza

      1. miesto:        Lívia Krajńáková

      2. miesto:        Nina Juríková

       

      Víťazom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole!

       

      FOTOGALÉRIA

    • Recitačná súťaž "A slovo bolo u Boha..."
     • Recitačná súťaž "A slovo bolo u Boha..."

     • Dňa 15.2. 2018 sa uskutočnila v Spojenej škole sv. Františka v Malackách kresťanská recitačná súťaž pod názvom „A Slovo bolo u Boha“.

      Našu základnú školu reprezentovali títo žiaci: Rebeka Šmilňáková z 5.A, Silvester Puss z 1. B, Gabriela Lacková a Matej Ivan, obidvaja zo 4. B. triedy.

      Rebeka Šmilňáková a Silvester Puss získali čestné uznanie, k čomu im srdečne blahoželáme.

     • Nemčina prakticky

     • Na hodinách nemčiny sme so žiakmi školy už druhý rok realizovali praktický projekt. Veď nemčina je živý jazyk a oblasť gastronómie najčastejšie využijú aj naši žiaci, keď sa ocitnú v zahraničí.Práve preto sa z nich v pondelok stali majstri kuchári. A nebolo to len o varení. Dá sa povedať, že sme spojili príjemné s užitočným.Na hodinách v učebni či v triede sme sa najskôr oboznámili s novou slovnou zásobou. Učebnica nám ponúkla niečo chutné z tirolskej kuchyne a potom sa ôsmaci v skupinkách po troch pustili do realizácie vlastného projektu. Mali sa dohodnúť, aký recept by si vybrali oni, a na prezentáciu si pripravovali zoznam prísad i postup práce. Po teoretickej časti prišiel rad na časť praktickú.Vstup do školskej kuchynky si žiaci zaslúžili, keď po nemecky povedali, akú prísadu nesú. Počas prípravy jedla tiež nemecky hovorili, čo práve robia. A výtvory to boli naozaj na pohľad pekné. Pizza, či mini pizzové koláčiky, ale tiež ryža s pravým viedenským rezňom!Nuž a aby nám chutilo zaspievali sme si, pravdaže po nemecky, ja veselú modlitbu pred jedlom, tzv. Tischgebet: "Für mich und für dich ist der Tisch gedeckt, hab Dank lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. Amen" (Pre mňa i pre teba je prestretý stôl, vďaka Bože, že nám chutí).

      Guten Appetit !

       

      FOTOALBUM

    • 5 dní so sv. Angelou
     • 5 dní so sv. Angelou

     • V piatok 26.januára 2018 sme ukončili na našej škole 5-dňovú prípravu pred sviatkom sv. Angely Merici - zakladateľkou sestier uršulínok. Bolo to netradičné hľadanie jej odkazov, myšlienok, cez ktoré sme ju chceli viac spoznať a viac sa s ňou spriateliť. Od pondelka každý deň cez rozhlasové okienko dostali žiaci indíciu, ktorá naznačila, kde v triede treba hľadať ukrytý odkaz. Tiež sme si vyprosovali milosti spoločnou modlitbou na príhovor sv. Angely.  Bolo to veľmi milé dobrodružstvo, z ktorého mala radosť nielen naša škola, ale určite aj sv. Angela v nebi :-)

      Jej sviatok si pripomenieme v pondelok 29.1. 2018 slávnostnou sv. omšou o 8:15 h. v jezuitskom kostole.

    • Projekt adopcia na diaľku - pozdravy detí z 2.B
     • Projekt adopcia na diaľku - pozdravy detí z 2.B

     • V pondelok sme s deťmi 2.B triedy hovorili o deťoch vo svete, ktorým sa žije veľmi ťažko. Nemôžu chodiť do školy a získať vzdelanie, ktoré im zabezpečí lepší život. Nemajú dostatok jedla a často hladujú. Spomenuli sme si projekt Slovenskej katolíckej charity - "Adopcia na diaľku", vďaka ktorému môžu deti získať podporu na vzdelávanie. Žiaci v triede počúvali a hneď chceli vedieť, ako by týmto deťom mohli pomôcť oni. A tak vznikli pekné kresby a milé pozdravy našich detí zo Slovenska pre deti v núdzi. Dnes sme odovzdali výtvarné pozdravy zodpovedným za projekt "Adopcia na diaľku". Boli našou aktivitou nadšení. Ozvú sa nám, aby deti z 2.B vedeli, do ktorých krajín sveta poputujú ich pekné výtvarné pozdravy.

      Fotoalbum

    • Adventný koláčik 11.-12.12.2017
     • Adventný koláčik 11.-12.12.2017

     • V dňoch 11. – 12.decembra 2017 sa počas prestávok konala akcia Adventný koláčik, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Žiaci si priniesli z domu koláče, ale aj iné drobnosti, ktoré predávali. Zapojili sa takmer všetci žiaci aj učitelia, hoci niektorí len kupovaním. Počas predaja vládla medzi predávajúcimi aj kupujúcimi radostná atmosféra.

      Vyzbieralo sa 504 €. Tieto peniaze budú použité na uršulínske misie.

      Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom a tiež aj rodičom za ich ochotu a štedrosť. Nech Vám to Pán štedro odmení.

      Fotoalbum