• 5 dní so sv. Angelou
     • 5 dní so sv. Angelou

     • V piatok 26.januára 2018 sme ukončili na našej škole 5-dňovú prípravu pred sviatkom sv. Angely Merici - zakladateľkou sestier uršulínok. Bolo to netradičné hľadanie jej odkazov, myšlienok, cez ktoré sme ju chceli viac spoznať a viac sa s ňou spriateliť. Od pondelka každý deň cez rozhlasové okienko dostali žiaci indíciu, ktorá naznačila, kde v triede treba hľadať ukrytý odkaz. Tiež sme si vyprosovali milosti spoločnou modlitbou na príhovor sv. Angely.  Bolo to veľmi milé dobrodružstvo, z ktorého mala radosť nielen naša škola, ale určite aj sv. Angela v nebi :-)

      Jej sviatok si pripomenieme v pondelok 29.1. 2018 slávnostnou sv. omšou o 8:15 h. v jezuitskom kostole.