• Svätý Mikuláš u nás v škole
     • Svätý Mikuláš u nás v škole

     • A prišiel medzi nás sv. Mikuláš. Asi sme boli dobrí, pretože zavítal nielen do MŠ, na I. stupeň, ale aj medzi starších žiakov našej školy. A neprišiel sám. Mal čarovných anjelov, ktorí mali plné koše dobrôt. Fotografie z tohto dňa sú aj v galérii.


    • Posvätenie adventných vencov 1.12.2017
     • Posvätenie adventných vencov 1.12.2017

     • Dnešné ráno bolo výnimočné nielen vďaka zasneženej prírode, ale aj vďaka našim žiakom, ktorí sa vo veľkom počte stretli na rannej sv. omši, pri ktorej bola posviacka adventných vencov. 

      V nedeľu budeme sláviť 1. adventnú nedeľu, keď si pripomenieme, že Ježiš prišiel a ešte príde. A ako vieme, symbolom adventného obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami. 

      Každá trieda má svoj veniec, pri ktorom sa budeme modliť a najmä očakávať najkrajšie sviatky detí - Vianoce. Prajme si navzájom, ale aj celému svetu, hlboké prežívanie príprav na Vianoce. Nie v hluku, v zhone, pri vôni cigánskej a iných dobrôt, ale v modlitbe, v tichu, v konaní dobra....

      FOTOALBUM

    • Riaditeľské voľno dňa 16.novembra 2017
     • Riaditeľské voľno dňa 16.novembra 2017

     • Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

      vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

      predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na

      základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných

      učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

       

      p o s k y t u j e

      z dôvodu Duchovnej obnovy zamestnancov školy

      všetkým deťom a žiakom ZŠ s MŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, BA

      riaditeľské voľno dňa 16. novembra 2017.

       

      (16.11.2017 nebudú ani krúžky a prenájmy telocviční).

    • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku
     • Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

     • V piatok 10.11. sa v učebni nemeckého jazyka na 1. poschodí stretli tí, ktorí mali záujem zmerať si sily v ovládaní cudzích jazykov. Konali sa školské kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Stretlo sa tu až 20 žiakov a štyria učitelia – členovia poroty.

      Začalo sa písomnou časťou. Mnohí sa cítili zaskočení náročnosťou úloh. Všetci sa však v rámci svojich možností s úlohami čestne popasovali.

      Do ústnej časti postúpili už len tí, ktorí v písomnej časti dosiahli nadpriemerné výsledky. V porote sme mali aj dvoch externých členov. Nemčinu pomáhala hodnotiť slečna Ingrid Révajová, ktorá minulý šk. rok absolvovala v našej škole pedagogickú prax. V angličtine nám pomohol p. učiteľ Kunal, ktorý nás poctil svojou návštevou až z ďalekej Indie.

      Do okresného kola olympiády v nemeckom jazyku postupujú Simona Stahlová z 8.A a Martin Mózer z 5.A.

      Do okresného kola olympiády v anglickom jazyku postupujú Ondrej Krippel z 9.A a Miriam Arman Bolibruchová zo 7.A. 

       

      Zúčastnení žiaci si svoje výsledky môžu nájsť TU.

    • Obnova priestorov školy
     • Obnova priestorov školy

     • Od novembra 2016 prebieha na našej ZŠ postupná obnova priestorov. Podarilo sa nám vymeniť všetky stropné svietidlá na I. stupni (v 6 triedach a na príslušných chodbách).

      V prvých dvoch mesiacoch školského roku 2017/2018 sa uskutočnila výmena tabúľ vo vybraných triedach.

      Do tried boli zakúpené nové kombinované tabule aj s bielou časťou na písanie fixkami.

      Zároveň sa vymenili aj dvere na sociálnych zariadeniach na I. a II.stupni. Dvere boli označené novými piktogramami.

      Nové tabule a dvere boli zakúpené z finančných prostriedkov z projektu od RENOVABIS. Stropné svietidlá boli zakúpené z finančných prostriedkov z Rady rodičov.

      Aj v budúcnosti sa plánuje pokračovať v obnove priestorov školy, aby sa vytvorilo kultúrnejšie a príjemnejšie prostredie, v ktorom sa každodenne pohybujú žiaci aj zamestnanci základnej školy.

      FOTOALBUM

    • Párty všetkých svätých
     • Párty všetkých svätých

     • V piatok, 3.11.2017, sa v poobedných hodinách stretli v našej telocvični rôzni svätí. Boli k nám pozvaní až z neba. Neveríte?

      Je pravda, že svätých bola plná telocvičňa. Neboli to „ozajstní“ svätí, aspoň zatiaľ. Boli to deti z ŠKD, ktorí sa za týchto svätých prezliekli. Spolu sa tu hrali, zabávali, tancovali a súťažili. Vyskúšali si ako to je nosiť maličkosti na vareške, udržiavať rovnováhu a zametať vzduch.

      Deti sa počas týchto chvíľ dozvedeli, že tiež sa môžu stať svätými a samozrejme sa nimi aj všetky stať chcú. Tak im držme palce a pridajme sa k nim!

      Všetko si môžete pozrieť TU.

     • Exkurzia v hvezdárni v Hlohovci

     • V piatok, 20. októbra 2017, triedy 3. A, 4. A, 4.B navštívili Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Keď sme docestovali do Hlohovca, každý z nás pozoroval obrovským ďalekohľadom Slnko. Potom sme sledovali astronomickú rozprávočku „Kamilka na potulkách vesmírom“, ktorá nás zaujímavým spôsobom vtiahla do vesmírnych tajomstiev planét, hviezd, súhvezdí. Upútal nás aj 3D dokument, ktorý nám prezradil veľa užitočných informácii o jednotlivých planétach a Slnku. V závere sme nad nami, na hviezdnej oblohe, pozorovali Severku a hviezdne zoskupenia v tvare obrazcov Malý voz, Veľký voz, Medvedica, Pastier, Labuť, Orion, Pegas, Herkules a iné. Prežili sme slnečné dopoludnie, ktoré v nás zanechalo pekné spomienky na októbrovú exkurziu.

      FOTOALBUM

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj naša škola sa pripojila 18.októbra 2017 k 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v spoločnej modlitbe posvätného ruženca za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto globálna iniciatíva vznikla vo Venezuele a je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN - Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not). Jej cieľom je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými prostriedkami - predovšetkým modlitbou - bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

      Deti z našej materskej školy a žiaci 2. a 3. ročníka sa spolu pomodlili ruženec v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Záznam z tejto modlitby si môžete prezrieť v archíve TV LUX: http://www.tvlux.sk/archiv/play/12859.

      FOTOALBUM