• Beseda o úcte k životu
     • Beseda o úcte k životu

     • Naši deviataci mali v rámci vyučovania besedu o úcte k životu. Pripravili ju traja dobrovoľníci z organizácie Fórum života. Beseda sa týkala najdôležitejších etických problémov, aktuálnych v našej spoločnosti.

    • Aký bol Deň otvorených dverí?
     • Aký bol Deň otvorených dverí?

     • Dňa 15.marca 2017 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Vo vestibule školy vítali návštevníkov sv. Uršula a sv. Angela. Práve ony sprevádzali rodičov po škole a ku triedam, v ktorých sa konali otvorené hodiny.

      Prvými triedami, ktoré otvorili svoje dvere boli prvácke triedy. Deti medzi sebou privítali nielen rodičov, ktorí sa prišli pozrieť ako to u nás v škole funguje, ale aj deti z našej škôlky sv. Uršule. Do aktivít, ktoré si pripravili pani učiteľky sa mohli zapojiť prváci, ale aj škôlkari. Neskôr otvorili dvere svojich tried aj žiaci a učitelia v ostatných ročníkoch. Rovnako na rodičov čakali hodiny počas ktorých mohli vidieť prácu žiakov nielen na tradičných hodinách, ale aj pri menej tradičných. Takou bolo napríklad presádzanie kvetov počas hodiny technickej výchovy v 6.A.

      V poobedných hodinách sa žiaci z krúžku biologickej olympiády zúčastnili 2. školského kola biologickej olympiády. Poslednou aktivitou bola aktivita z Rady rodičov, ktorí si pripravili prezentáciu o škole.

      Dvere našej školy sa zatvorili až vo večerných hodinách. Tento deň bol veľkým obohatením nielen pre rodičov s deťmi, ktorí prišli, ale aj pre žiakov a učiteľov.  

      FOTOALBUM

    • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • Tak, ako po iné roky, aj tohto roku  sa naša škola zapojila do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo súťaže pre žiakovi II.stupňa sa uskutočnilo v stredu  8. marca a vo štvrtok 9. marca recitovali žiaci 1. stupňa.Recitátorov, víťazov triedneho kola bolo dosť. Všetci boli pekne pripravení a snažili sa zo všekých síl. Keby  bolo na porote, vyhrali by všetky deti, lebo všetci recitovali naozaj krásne. Lenže pravidlá sú také, že v každej kategórii sú len traja víťazi.

      I. kategória (2. - 4.ročník):

      Poézia:

      1. miesto: Rebeka Šmilňáková (4.B) – postupuje do obvodného kola

      2. miesto: Timotej Bajtay (4.B)

      3. miesto: Nela Jakubíková (2.A), Juraj Fišer (3.B)

      Próza:

      1. miesto: Hanka Jakubíková (4.B) – postupuje do obvodného kola

      2. miesto: Kristína Adame (4.A)

      3. miesto: Terézia Víteková (3.B), Marek Ragan (2.B)

       

      II. kategória (5. - 6.ročník):

      Poézia:

      1. miesto: Arman Miriam Bolibruchová (6.A) – postupuje do obvodného kola

      2. miesto: Nina Juríková (6.A)

      3. miesto: Dominik Adame (6.A)

      Próza:

      1. miesto: Lívia Krajňáková (6.A) – postupuje do obvodného kola

      2. miesto: Táňa Vorobjovová (5.A)

      3. miesto: Sabína Drábová (5.A)

       

      III. kategória (7. - 9.ročník):

      Poézia:

      1. miesto: Tereza Thüringerová (7.A) – postupuje do obvodného kola

      3. miesto: Frederik Hudáč (7.A)

      Próza:

      1. miesto: neudelené

      2. miesto: Estela Viskupová (7.A)

      Súťažiacim ďakujeme, výhercom blahoželáme a postupujúcim držíme palce a prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.

      FOTOALBUM

    • Skladanie molekúl na hodine CHE v 9.A
     • Skladanie molekúl na hodine CHE v 9.A

     • Vo štvrtok, 2.3.2017, žiaci 9.A skladali na hodine chémie modely molekúl nasýtených a nenasýtených uhlovodíkov. Deviatakov to veľmi bavilo a takýmto netradičným spôsobom si mohli v praxi vyskúšať to, čo sa doteraz učili teoreticky. Držíme im palce, aby im ich nadšenie vydržalo aj naďalej.

      FOTOGALÉRIA