• Prvé kolo školského kola BIO olympiády
     • Prvé kolo školského kola BIO olympiády

     • Radi súťažíme, pýtame sa, ale radi aj počúvame a dozvieme sa niečo nové z našej prírody. Počas tohto krúžku sa pripravujeme na obvodné kolo biologickej olympiády. Ale ešte predtým ako sa dostaneme k nej potrebujeme absolvovať 3 školské kolá tejto olympiády. 1. kolo sa nazývalo Farebný les, 2. kolo, na ktoré sa pripravujeme má názov Spiaci les a čaká nás ešte aj 3. kolo, a to Zelený les. Pri prechádzkach týmito lesmi sa dozvedáme o 12 drevinách, o 12 živočíchoch a o chvíľu začneme svoje zisťovania o 12 bylinách. Pozorujeme vtáky na kŕmidlách, kreslíme rastliny i živočíchy, poznávame ich podľa obrázkov i v prírode, hráme sa "Dobre vedieť", píšeme príbehy, hráme scénky. A najbližšie sa chystáme do Prírodovedného múzea dozvedieť sa niečo viac o Biodiverzite našej Zeme. 15. marca nám držte palce na 2. školskom kole.
      Vaši mladí biologici (Divokí kratové, Vlci a Delfíni)

      FOTOALBUM

    • Nácvik prvej pomoci na hodinách BIO v 7. ročníku
     • Nácvik prvej pomoci na hodinách BIO v 7. ročníku

     • Počas hodín biológie sa tiež venujeme praktickým aktivitám ako je nácvik prvej pomoci pri zlomenine, vytknutí a vykĺbení. Radi použijeme aj obväzy a tiež vhodne upravenú trojrohú šatku. Vieme tiež aké čísla máme volať pri záchrane a v prípade úrazu urobíme, čo bude v našich silách, aby sme ranenému pomohli.

      FOTOALBUM

    • Otvorená hodina z HUV v 4.A
     • Otvorená hodina z HUV v 4.A

     • Dňa 25.1.2017 sa uskutočnila v 4.A otvorená hodina z hudobnej výchovy pod vedením pani učiteľky Huťovej. Na túto hodinu boli pozvaní aj rodičia žiakov, triedna pani učiteľka a vedenie školy.

      Po privítaní si pani učiteľka pripravila pre deti tajničku, ktorej riešenie bolo ukryté v notách. Žiakom sa podarilo tajničku vylúštiť. Tieto noty si neskôr aj zahrali na flautách. V tejto hre pokračovali aj pri pochode, ktorý bol na tabuli. Žiaci sa ho postupne nnaučili aj naspamäť. Po tejto aktivite nasledovala ďalšia, ktorou bolo skladanie melódie podľa nôt, ktoré si žiaci vytiahli. Postupne ich zapisovali nielen na tabuľu, ale aj do pripravených notých osnov, ktorú mal každý žiak pred sebou na lavici. Zloženú melódiu si tiež zahrali na flautách. Neskôr ju pani učiteľka zahrala na klavíri a vložila do nej aj slová, ktorá boli riešením tajničky zo začiatku hodiny. Žiaci sa tieto slová naučili a spoločne si ich zaspievali. Na záver hodiny si zaspievali aj iné piesne, ktoré sa naučili na hdoinách hudobnej výchovy. Potom pani učiteľka poďakovala žiakom za ich snahu a rodičom za účasť.

      Žiakom aj pani učiteľke prajeme veľa úspechov nielen v hudbe.

      Fotoalbum